Qua ỉn Phù Yên

Phù Yên đảy nhẳn danh lỏ huyện mi lài ngươn lang văn hóa pọm cắp phổng kìn bón dú chăn ngam, mi pu sùng, nòng nặm, bó nặm ún, thẳm đán chăn ngam mi sương mả pe luông qua ỉn, niếu chưa đảy lài khék ma vẹ dàm.

Phổng chiên lang tó sôn cặm tó cắp sớc Tày nẳng phổng pá bản Nhọt – Hươn sơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nẳng xã Gia Phù niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn.

Pộn dỏn lỏ pá hịnh Noong Cốp quảng 1.300 ha nẳng xã Quang Huy; phổng pu sùng Suối Tọ; pá hịnh nẳng Suối Bau; nòng Suối Chiếu, xã Mường Thải; phổng pá Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nẳng bản Nhọt, xã Gia Phù. Nọk nặn ók, nhăng mi bón chiên lang Đình Chu, xã Quang Huy cánh bón chiên lang pu Lũng Lô, cọ đàng đảy huyện pằn phổng vạy tánh ók bón qua ỉn.

Nghê tắm húk ngươn lang dệt pền tàng chương chuông hong qua ỉn khòng po me chựa côn Tay khòng huyện Phù Yên.

Ông Đặng Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, hảư hụ: Vạy nả vịa qua ỉn khòng Phù Yên tựng dan mả pe, sum khỏi cọ nhẳn danh cánh dòm ngơn cốc, nho cấp cánh tẳng tánh cốc ngươn sính khòng. Toi nặn, UBND huyện cọ uồn pa pưng phòng chuyên môn lăm le, tánh ók báo cáo, luông pùn dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng chuông hong qua ỉn. Pâng sáư ngơn cốc khòng pưng chương trình luông pùn hươn mương vạy tẳng tánh cốc ngươn sính khòng. Tang xòng, tánh ók cánh mả pe pưng tàng chương chuông hong qua ỉn toi luông mẳn nà.

Nọk nặn ók, vạy niếu chưa khék ma qua ỉn, huyện cọ tọp hôm tánh ók pưng bón qua ỉn mi sương nối diên pày họt pưng bón qua ỉn khòng huyện Mộc Châu cánh huyện Bắc Yên. Nhọng nho cánh tạk khù ngai đì hảư pưng bón dú tô, hươn hàng, khék sạn cánh pưng bón qua ỉn nẳng cuồng phổng nhọng nho dòm ngơn cốc, tẳng tánh, sảng pành cốc ngươn xính khòng, cựt tóp đảy lang áo khòng khék qua ỉn. Huyện nhăng tọp hôm tập tư hảư chủm mú côn dệt vịa cuồng ngành qua ỉn vạy nho sùng lang đì chuông hong khék ma qua ỉn. Cuồng chơ dệt vịa, huyện cọ uồn pa đảy mi luông quản lý ca con dịch vụ khòng huyện cánh thồng lông khòng pưng cơ sở, ník xìa vịa thù lài ngơn dịch vụ cánh khài chương khòng ca panh, dệt nuống pan họt hún ảnh nẳng cuồng phổng.

Bón qua ỉn nòng Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Cạt kiên, choi dừa mả pe qua ỉn, UBND huyện cọ niếu chưa pưng cơ sở dệt nả vịa qua ỉn tánh ók Chi hội qua ỉn khòng huyện, tó luông chôm hặp khòng 23 thành viên. Pưng thành viên cuồng chi hội cọ đàng ngắm pùn, pâng sáư luông hanh cuồng phổng vạy mả pe dịch vụ qua ỉn cánh cạt kiên tánh lài bón qua ỉn chăn ngam vạy niếu chưa đảy lài khék táng phường ma ve dàm, qua ỉn nẳng huyện Phù Yên.

Giải khánh én hưa ngươn lang nẳng nòng Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Mả pe qua ỉn nẳng huyện Phù Yên cuồng dan pày nả nhăng chi pọ dạk cha; tánh ók pưng bón qua ỉn chọp xồm cắp vịa dệt khòng huyện cánh niếu chưa đảy khék ma qua ỉn cọ cận mi luông thồng lông cánh quyết chàư sùng khòng cấp ủy, chính quyền huyện, cọ sương tập thể, tựng côn dệt nả vịa qua ỉn vạy chấp năm toi luông chọp xồm. Phù Yên nhọng nho tạk ók luông cạt kiên khòng nả vịa qua ỉn cắp vịa xáo hà bón khài pưng tàng chương hay xuần, xáo hụ nen chăn văn hóa ngươn lang khòng lài chựa côn, tạk ằn pâng vạy mả pe qua ỉn nẳng phổng bản na. Choi dừa dần mương xáo hà bón khài pưng tàng chương hay xuần, pưng tàng chương OCOP cạt kiên cắp nả vịa qua ỉn nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư