Pưng côn chang uồn chị cánh cáo ảng nả vịa qua ỉn nẳng Mộc Châu

Cáo ảng ma pưng bón chiên lang, nen chăn văn hóa pộn dỏn, niếu chưa đảy lài khék nẳng cuồng mương cánh mương nọk ma qua ỉn nẳng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu vạu riêng cánh qua ỉn Sơn La vạu chung - pưng côn dệt nả vịa   uồn chị qua ỉn khong Câu lạc bộ chướng uồn qua ỉn - văn hóa huyện Mộc Châu đang sệt sư cựt pền pưng côn uồn tang cánh cáo ảng ma nả vịa qua ỉn.

Thành viên Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa uồn khék pày dàm, bấng le phổng púk chè Mộc Châu

Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa huyện Mộc Châu đảy Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mộc Châu tánh ók té bườn 4 pì 2022, vạy mi bón hảư pưng côn dệt nả vịa chuông hong qua ỉn mi bón xồ xảm, bánh pằn kinh nghiệm, nho sùng lang đì chuông hong. Tang xòng, pảy chự quyền, lợi ích xồm đáng khòng pưng thành viên.

Ý Hoàng Việt Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, hảư hụ: Câu lạc bộ mi 40 thành viên, dệt vịa nẳng pưng bón qua ỉn văn hóa, qua ỉn nẳng hay xuần, qua ỉn bản khuống cuồng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu. Nọk nặn ók, nhăng nhẳn uồn tang, cáo ảng ma pưng bón qua ỉn cuồng cá tỉnh cánh san bón qua ỉn nẳng Tây Bắc, Đông Bắc… Pưng côn dệt nả vịa uồn chị qua ỉn cọ đảy cấp thẻ dệt nghề cánh chôm hặp pưng lớp tập tư nho sùng luông chặp vịa.

Lằng cài pì nưng khảu dệt vịa, Câu lạc bộ cọ tỏn tiếp cánh uồn chị cài 7.000 vặt khék dú nọk tỉnh, cài 2.500 khék cuồng tỉnh pày dàm, bấng le pưng bón qua ỉn dỏn tiếng nẳng huyện Mộc Châu, như: Phổng qua ỉn pá hịnh bản Áng; Tát nặm Dải Yếm; Thẳm Kìa; Câu ven Bạch Long; bón chiên lang Trung đoàn 52 Tây Tiến... hôm phân cáo ảng pưng nen văn hoá pộn dỏn khòng po me chu chựa côn Tây Bắc pọm cắp phổng kìn bón dú chăn ngam cánh cáo ảng ma luông mặc muôn tỏn khék khòng po me pi nọng nẳng pưng bón qua ỉn họt khék nẳng cuồng mương cánh mương nọk.

Thành viên Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa cáo ảng pưng tàng chương hay xuần chuông hong qua ỉn.

Cựt đảy giải A cuồng chu thì côn chang uồn chị qua ỉn pì 2023, ai Lù A Nhè, thành viên Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa huyện Mộc Châu, cọ hảư hụ: Chôm hặp Câu lạc bộ, choi khỏi ép hụ đảy lài luông hụ chang vạy cáo ảng pưng bón chăn ngam, pưng nen văn hoá pộn dỏn khòng phủ côn Sơn La họt khék táng phường.

Ý Đỗ Thu Hà, dú cá Hà Nội khửn ma qua ỉn cọ hền xồm chàư chơ đảy pày toi côn uồn chị qua ỉn Lù A Nhè: Khỏi hền ai Nhè văn dọc, hụ chảnh ma chiên lang, văn hóa, phủ côn nẳng nỉ. Té luông uồn chị thí may khòng ai Lù A Nhè chu ma qua ỉn nẳng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu khòng chua hươn khỏi cọ nhương ý nghịa sưa. Ị lỏ chu ma qua ỉn muôn hòm nẳng phổng nặm đìn chăn ngam nị cánh khỏi cọ chi tiện tô, cáo ảng sú tay hươn, bạn phương vạy ma dàm, qua ỉn nẳng Mộc Châu.

Lằng chơ cẳn tơn đảy bệnh Covid-19, nả vịa qua ỉn nẳng huyện Mộc Châu cọ đàng đảy sảng tăm lau cánh cựt đảy lài lang đì, cuồng 6 bườn hùa pì 2023, niếu chưa đảy cài triệu nưng 300 vặt khék ma qua ỉn, lưn cộp 3 tưa vẹt sáư khóp nham nị pì 2022. Pưa sương nặn, vịa niếu chưa, nho sùng lang đì chủm mú chuông hong qua ỉn, lưn sưa lỏ pưng côn dệt nả vịa uôn chị qua ỉn lỏ sút ti cận hà, lỏ nưng cuồng pưng ằn pâng cốc kén vạy cựt đảy lang đì cuồng nả vịa qua ỉn nẳng huyện Mộc Châu.

Pả Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu, hảư hụ: Phọng chi sứp tàm chạư chuông hảư UBND huyện khày pưng lớp tập tư luông hụ chang chặp vịa hảư pưng côn dệt nả vịa uồn chị qua ỉn; cạt kiên cắp pưng doanh nghiệp dịch vụ qua ỉn khày pưng chu thì nho sùng luông hụ chang hảư pưng côn dệt nả vịa chuông hong qua ỉn, hựt họt mả pe chủm mú chuông hong qua ỉn lang đì sùng.

Thành viên Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa chôm hặp chu thi giỏi chang cuồng nả vịa uồn chị qua ỉn.

Chôm hặp nả vịa nhẳn pào đơi kìn dú lài côn nẳng cuồng phổng, Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa huyện Mộc Châu nhăng khày ók lài chu dệt vịa đì, pày dàm, nhôm xỏng chương hảư pưng làn nọi hươn dảo dạk cha nẳng pưng xã Lóng Sập, Hua Păng, huyện Mộc Châu; cạt kiên cắp Chi đoàn Sở Du lịch Hà Nội, Huyện đoàn Vân Hồ, Công ty hôm ngơn cốc qua ỉn Mộc Châu hảư 60 học sinh nẳng huyện Mộc Châu hươn dảo pọ lài dạk cha cựt đảy lang đì sùng cuồng ép hiên pày dàm hươn hò Pú Hô nẳng Thủ đô Hà Nội.

Dệt đì nả vịa chiên páo, cáo ảng ma hún ảnh cánh pưng tàng chương chuông hong qua ỉn, Câu lạc bộ uồn chị qua ỉn - văn hóa huyện Mộc Châu đang tạk đảy luông nắt niều cuồng chàư khék qua ỉn nẳng cuồng mương cánh mương nọk, hôm phân choi huyện Mộc Châu cựt pền bón qua ỉn chăn ngam sưa nẳng tênh phén đìn mương lum.

 

Thu Trà (CTV)
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư