Púk mák mon tày cạt kiên cắp qua ỉn pít mák nẳng xuần. 

Pếnh khày luông hanh ma tang nặm đìn cuồng phổng, huyện Mộc Châu cọ khày quảng tà đìn púk mák mon tày. Họt khạy, huyện mi 130 ha mák mon tày, tọp hôm phân lài nẳng xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu cánh thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 Po hay me na xã Mường Sang, huyện Mộc Châu pít mák mon tày

Pưng chua hươn pọm púk mák mon tày toi luông pùn VietGAP, mua mák mon tày pì nị cọ pít củ pằn pâng pày đảy 18 tấn mák mỏi ha, khài đảy ca té 100-300 pằn mằn mỏi cần. Pưng trang trại, xuần mák mon tày cọ niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn pít mák nẳng xuần.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư