Pua nua Hội thi “Ngua nôm chăn” Mộc Châu pì 2023

Mự 15/10, Công ty hôm ngơn cốc Chựa ngua nôm Mộc Châu khày ók  Hội thi Ngua nôm chăn Mộc Châu tưa thứ 17, pì 2023.

 Hội thi “Ngua nôm chăn” Mộc Châu.

Chôm hặp mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tàng nả Công đoàn Ngành Nông nghiệp Việt Nam; Cục tảnh liệng, Bộ Nông nghiệp cánh Mả pe bản na; Hiệp hội tảnh liệng; Hiệp hội Nặm nôm ngua Việt Nam; uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh; uồn pa 2 huyện Mộc Châu cánh Vân Hồ; pọm cắp lướm lài dân mương cánh khék qua ỉn.  

Nẳng vong chung kết khòng hội thi “Ngua nôm chăn” pì nị, mi 86 “me ngua” đảy lựa àu té 10 đơn vị tảnh liệng cánh Trung tâm Chựa sư ók Mộc Châu Milk. Pưng  “me ngua chăn” chôm hặp thi khánh giải nẳng pưng ngon: Ngua đàng bíp àu nặm nôm, ngua đang hạnh nôm, ngua hậu bị, ngua nọi bang nôm cánh ngua nọi kìn nôm. Ị lỏ pưng “me ngua” mi tục nò pưng luông chăn riềng mi khòng chựa ngua Holstein Friesian ngua chăn pâng cằn, hảo hanh, me nhaứ, lưn sưa lỏ mi lài nặm nôm lưn pộn sưa tồ ngua ứn.   

Ban tổ chức cọ giao cuông bók chứng mài “Ngua chăn” Mộc Châu pì 2023 haử "me ngua" mi số hiệu HS 36548 khòng chảu tảnh ngua Phạm Thị Nhuần, đơn vị Vườn Đào 1; Á hậu 1 dòm haử “me ngua" mi số hiệu 27814 khòng chảu tảnh ngua Nguyên Thị Nguyệt, đơn vị 77 cánh  Á hậu 2 dòm haử "me ngua" mi số hiệu 38925 khòng chảu tảnh ngua  Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Sao Đỏ; nhôm xỏng pưng giải nhất, xòng, xàm haử pưng đơn vị cựt đảy lài lang đì cuồng hội thì cánh pưng giải nhọng nho ứn hôm mi: Ngua bíp àu nặm nôm, ngua hảnh nặm nôm, ngua hậu bị, ngua nọi bang nôm cánh ngua nọi kìn nôm, huộp tênh mết ngơn giải thưởng mi ca cài 600 triệu mằn.

 Ban Tổ chức nhọng giải Ngua chăn haử "me ngua" khòng chảu tảnh ngua Phạm Thị Nhuần, đơn vị Vườn Đào 1.
Nhọng giải Á hậu 1 haử “me ngua" khòng chảu tảnh ngua Nguyễn Thị Nguyệt, đơn vị 77.
Nhọng giải Á hậu 2 haử “me ngua" khòng chảu tảnh ngua Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Sao Đỏ.

Khù maứ khòng Hội thì pì nị lỏ vịa khày ók phiền tó ca ngua nôm haử pưng côn tảnh liệng ngua,vạy mi ngua lang đì xùng choi haử côn tảnh liệng mi hịp thù lài sưa. Nọk nặn ók, hội thi nhăng khày ók vịa pải khài cáo ảng pưng tàng máy maứ, cáo ảng pưng tàng chương khòng  Công ty hôm ngơn cốc Chựa ngua nôm Mộc Châu.

Phát biểu nẳng Hội thi, đồng chí Nguyễn Thành Công biền mài xừng nhọng cánh nhẳn danh xùng luông chóng hanh khòng Công ty hôm ngơn cốc chựa ngua nôm Mộc Châu cuồng luông tẳng tánh cánh mả pe. Tang xòng, mòng cong   công ty xứp tàm xủ chu luông lắc ngon khoa học kỹ thuật maứ saứ vịa tảnh liệng ngua nôm. Tọp hôm khày quảng tứm hươn máy chế biến nặm nôm ngua, dệt ók lài tang chương maứ té nặm nôm ngua, nho xùng ca con pưng tàng chương, khày quảng tứm chợ lạt nẳng cuồng mương cánh khài pày mương nọ; cạt kiên mẳn nà dệt dượn cắp dân mương nẳng địa phương; chấp năm đì vịa quản lý tiêng àn bệnh ha, dệt pẹ saừ phổng kìn bón dú. Púc pua pưng nả vịa dệt dượn, cạ khài, mả pe chư tiếng xiềng khao Mộc Châu milk…

Lướm lài dân mương cánh khé qua ỉn ma púc pua chôm chiều hội thì
Biên dịch: Thanh Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư