Phù Yên: Tỏn cài 4.000 vặt khék cuồng dan dặng lễ 30/4-1/5

Cuồng 5 mự khòng dan dặng lễ 30/4 cánh 1/5, huyện Phù Yên cọ tỏn cài 4.000 vặt khék ma ve dàm nẳng pưng bón qua ỉn nẳng cuồng huyện.

Bón chiên lang Pá bản Nhọt - Hươn sơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nẳng  xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

Pưng bón qua ỉn niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn hôm mi: Hươn sơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nẳng Bón chiên lang Pá bản Nhọt, xã Gia Phù; Pá hịnh Noong Cốp, xã Quang Huy; nòng lừng nặm Suối Chiếu, xã Mường Thải. Riêng bón qua ỉn Chiên lang Pá bản Nhọt – Hươn sơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Gia Phù, cọ tỏn cài 2.000 vặt khék qua ỉn.

Nhẳn pào chuông hong lang áo khòng khék qua ỉn, UBND huyện Phù Yên cọ uồn pa pưng hươn hang, pưng bón dú tô, khék sạn chấp năm đì pưng luông pùn ma tang ca con; nhẳn pào tiêng an căm kìn, pẹk xàư bón kìn dú; cặm phong mảy ték; pưng chủm mú nuống pan tủm pua nhẳn pào tiêng an, tiêng an xók tang nẳng pưng bón qua ỉn.

Tang xòng, niếu chưa chủm mú đoàn viên thanh niên lâng tọn tăm, nhẳn pào pẹk xàư nẳng pưng xểm tang, pưng bón qua ỉn. Ban Quản lý Bón chiên lang Pá bản Nhọt pằn vịa hảư cán bộ cánh nhân viên trực tỏn khék cuồng pưng mự dặng lễ; chị bók, choi dưa khék qua ỉn chơ ma ve dàm xáo hụ chảnh xưa ma ý nghịa khòng Bón chiên lang./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư