Phổng qua ỉn Mộc Châu đảy công nhẳn lỏ phổng qua ỉn hươn mương

Mự 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn cọ ký Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL ma vịa công nhẳn phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phổng qua ỉn Mộc Châu Island nẳng xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.
Cầu ven Bạch Long nẳng phổng qua ỉn Mộc Châu Island.

Toi quyết định, công nhẳn phổng qua ỉn Mộc Châu tỉnh Sơn La lỏ phổng qua ỉn hươn mương. Luông quảng, đèn đìn Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu đảy tắt pùn nẳng khoản 1 hụt 1 Quyết định số 2050/QĐ-TTg mự 12/11/2014 khòng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt pằn phổng mả pe Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, tỉnh Sơn La họt pì 2020, hựt họt pì 2030. Giào Sở Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn tỉnh Sơn La báo cáo UBND tỉnh Sơn La uồn pa, cạt kiên cắp Cục qua ỉn Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn khày ók lễ tống páo Quyết định khòng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn công nhẳn Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu tỉnh Sơn La vạy cáo ảng hún ảnh, niếu chưa dòm ngơn cốc, khék ma qua ỉn…

 Khék qua ỉn bấng le Phổng qua ỉn Happy Land Mộc Châu.
Phổng qua ỉn pá hịnh bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Vịa đảy công nhẳn lỏ Phổng qua ỉn hươn mương chính lỏ ằn pâng vạy tỉnh Sơn La vạu chung, 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ vạu riềng xứp tàm chóng hanh àu qua ỉn nhương mự nhương mả pe, chứng chảnh luông hanh khòng chảu, xồm đáng lỏ phổng qua ỉn khòng hươn mương.

Bók mặn nẳng phổng phiềng piêng Mộc Châu
Khék qua ỉn xe sạp nẳng Phố nhang tìn Mộc Châu.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư