Nho sùng lang đì chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn

Pưng pì cài ma, tỉnh Sơn La cọ uồn pa pưng cờ quan nuống pan cánh pưng địa phường chấp năm lài luông pùn vạy nho sùng luông hụ xiêng, luông chặp vịa hảư chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn

Phủ uồn chị cáo ảng nòng lừng nặm Quỳnh Nhai hảư khék ma qua ỉn

Tỉnh cọ pùn ók lài chính sách nuống pan họt luông pùn choi dừa mả pe qua ỉn, cuồng nặn tắt pùn nhóm chính sách choi dừa mả pe chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn. Cuồng nặn, tủm pua vịa mả pe cánh bók xòn chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn khòng tỉnh hảư chọp xồm, nhẳn pào số côn cánh lang đì chủm mú. Khày quảng cạt kiên phổng, nhọng nho cạt kiên cắp pưng bón bók xòn mi luông tin chưa cuồng mương vạy nho sùng lang đì chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn

Lung Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch hảư hụ: Chấp năm luông uồn pa khòng tỉnh, Sở cọ nho sùng lang đì chủm mú dệt nả vịa qua ỉn quản lý hươn mương, quản trị doành nghiệp cánh luông chặp vịa, tủm pua bók xòn chủm mú dệt vịa nẳng pưng bón qua ỉn.

Ngành Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cọ cạt kiên khày pưng lớp bók xòn, tập tư nho sung luông chặp vịa qua ỉn, lưn sưa lỏ chủm mú dệt nả vịa qua ỉn nẳng bản khuống. Bók xòn toi lài luông, tủm pua niếu chưa dòm ngơn cốc khòng pưng doành nghiệp qua ỉn. Vịa bók xòn tọp hôm xáư luông chặp vịa, pák vạu cắp khék qua ỉn, bók quam mương Anh, dệt khảu nặm cẵm kìn cánh tọn tăm pững hỏng kìn, hỏng non nẳng bón qua ỉn.

Té pì 2021 họt khạy, cọ khày đảy 38 lớp tập tư luông chặp vịa qua ỉn, hiềm chự pưng nen vằn hoá chu chựa côn cạt kiên cắp mả pe qua ỉn hảư chi áo 1.300 học viền chôm hặp. Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch lơng khày ók pưng pàng họp, lớp tập tư nho sùng luông hụ xiêng hảư pưng doành nghiệp dệt nả vịa qua ỉn, pưng cơ sở qua ỉn ma vịa nho sùng lang đì vịa dệt khòng chủm mú uồn chị qua ỉn; khày ók pưng chu thì phủ chang uồn chị qua ỉn giỏi….

Họt khạy, cá tỉnh mĩ 5.100 côn dệt nả vịa chuông hong qua ỉn, cuồng nặn 55% chủm mú đảy bók xòn. Số phủ uồn chị qua ỉn lưn khửn, riêng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu mĩ cài 40 phủ uồn chị qua ỉn lơng chơ đảy tập tữ luông chặp vịa.

Ý Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu bít bánh: Huyện cọ cạt kiên khày pưng lớp tập tư ma nả vịa qua ỉn, qua ỉn bản khuống cắp lài luông pùn tập tư, cựt tóp đảy lang áo xương dệt khảu nặm cẵm kìn, táng khék qua ỉn, uồn quam nẳng phổng qua ỉn, bók quam mương Anh, quản lý pưng bón qua ỉn, khắp xe cánh pảy trự phổng kìn bón dú hôm phân nho sung luông hụ xiêng, luông chặp vịa vạy mả pe qua ỉn, lưn sưa lỏ qua ỉn nẳng bản khuống.

Khay nị, nẳng huyện Mộc Chàu mĩ 295 bón đang dệt nả vịa qua ỉn, mi ngăn chi áo 50% số bón qua ỉn cá tỉnh; 400 bón cạ khài chương, tổm khảu nặm; cài 10 phổng qua ỉn; 12 doanh nghiệp dệt nả vịa qua ỉn, tạk vịa dệt hảư chi áo 3.000 côn dệt vịa. 6 bườn hùa pì, huyện cọ tỏn cài triệu nưng 300 khék ma qua ỉn.

Ý Điêu Thị Thảo Hạnh, phủ chưng uồn khék qua ỉn bón cống sơ cạt kiên qua ỉn vằn hoá huyện Quỳnh Nhai bít bánh: Nọ vịa lơng chôm hặp pưng lớp tập tư đảy huyện, tỉnh khày ók, lăm mo khỏi cọ hák ép tứm pưng kinh nghiệm, ngươn lang vằn hoá khòng phổng nòng lừng nặm vạy chuông hong khék ma dử dàm qua ỉn huyện Quỳnh Nhai đảy lang đì sữa.

Luông pùn họt pì 2025, cá tỉnh mĩ té 7.000 họt 10.000 côn dệt nả vịa qua ỉn; cuồng nặn mĩ dáo 3.000 côn dệt vịa trực chau, hịp thù pằn pâng pày lưn té 10 – 15% mỏi pì. Ngành Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch đàng sứp tàm chiên páo pưng luông pùn nho sùng lang đì chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn khòng tỉnh, nhẳn pào po khù ngai đì vạy tỏn tiếp khék qua ỉn cuồng cánh nọ mương. Ị  tênh lỏ luông pùn vạy mả pe qua ỉn, tênh lỏ ằn pâng vạy púc chuân nả vịa qua ỉn khòng tỉnh Sơn La hựt khửn xồm cắp luông hanh mi khay nị./.

Thanh Đào
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư