Mự hội bók cai xã Lóng Luông pì 2024

Mự 17/2 (tư va mự 8 căm chiềng), xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cọ khày pàng Mự hội bók cai pì 2024. Mự hội cọ niếu chưa đảy lài khék táng phường nẳng cuồng cánh nọ tỉnh ma bấng le, chôm chiều.

Pưng bai khắp xe cuồng Mự hội bók cai xã Lóng Luông 2024

Mự hội đảy khày ók té mự 16 họt mự 18/2, cắp lài vịa dệt muôn hòm, phọn nương xương: Thi khắp xe khòng pưng bản cắp lài bai khắp, bai xe ngươn lang cánh piến máư; thi trại văn hóa; thi lằng phay, tổm khảu; thi tó sáng; thi tọt pao; thi khí chọ chẹ; thi tó tếch, lạ bài… Pưng ngon thi cọ mi cài 200 vận động viên, diễn viên nẳng pưng bản khòng xã Lóng Luông chôm hặp. Mự hội nhăng khày ók pưng hỏng pải khài chương, cáo ảng pưng tàng chương hay khòng na OCOP pộn dỏn khòng huyện Vân Hồ.

Đội thi bản Co Lóng pải khảu pảnh lék
Khék qua ỉn ỉn tó sáng
Khék qua ỉn đắn ảnh nẳng trại văn hóa 
Nẳng phiềng lọng khày hưa bók cai lao té hạng păn cò cai pá nẳng xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Khạy nị, nẳng xã Lóng Luông cọ đang mả pe tà đìn púk cò cai khửn cài 500 ha. Đối cắp po me chựa côn Mông xã Lóng Luông, bók cai báu xuấn to lỏ tàng bók dỏn tiếng khòng mua xuân, nhăng lỏ chứng mài khòng pưng khù lợi đì, xương pi nọng cạt xàn cắp cằn. Cò cai báu xuấn to choi po me mi hịp thu té vịa khài mák cai, bók cai lạ, nhăng lỏ bón qua ỉn niếu chưa đảy lài khék táng phường ma đắn ảnh mỏi tưa xuần ma, chiềng tảu.  

Mự hội bók cai xã Lóng Luông đảy khày ók hạng pì, vạy hiềm chự cánh pếnh khày ngươn lang văn hóa chăn đì khòng po me chu chựa côn nẳng xã Lóng Luông, tang xòng, xừng nhọng luông chăn ngam khòng bók cai nẳng xã Lóng Luông. Cáo ảng ma pưng nen chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn xã Lóng Luông, niếu chưa khék qua in ma bấng le, cạt kiên dòm ngơn cốc vạy mả pe dệt dượn, qua ỉn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư