Mả pe cánh niếu chưa khék ma qua ỉn nẳng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu

Mự 10/8, Liền hiệp pưng Hội Khoa học cánh Kỹ thuật cạt kiên cắp Hiệp hội Qua ỉn tỉnh cánh Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch tổ chức pàng họp xồ xảm  “Mả pe cánh niếu chưa khék qua ỉn nẳng phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu cài vịa xáo hụ cánh tánh pền pưng bai tô cáo ảng ma pưng nen chăn vằn hóa qua ỉn”. Chôm hặp mi tàng nả san sở, ngành khòng tỉnh; pưng hội thành viên; tàng nả pưng doanh nghiệp đàng dệt vịa ma tang qua ỉn nẳng cuồng tỉnh.

Pàng họp xồ xảm.

Toi xáo hụ, nhẳn danh khòng Tổ chức Qua ỉn Tênh phén đìn, cuồng pưng pì chằm nị, phân lài pưng mương mi ngành qua ỉn đang mả pe nẳng phổng châu Á - Thái Bình Dương cọ đang tủm pua dòm ngơn cốc vạy mả pe, cáo ảng cánh tủm pua mả pe qua ỉn vằn hóa - chiên lang. Cốc pài sài căn lỏ pưng khék qua ỉn nẳng mương nọ cọ é xáo hà pưng bón qua ỉn vằn hóa - chiên lang nẳng địa phương. Nẳng mương hau, danh tính khék qua ỉn ma dàm cánh qua ỉn nẳng tênh cá mương to cài 40%. Qua ỉn văn hóa - chiên lang cọ đang cựt pền luông qua ỉn niếu chuân đảy lài khék táng phường cánh tạ đảy luông mả pe mẳn nà hảư ngành qua ỉn.

Pưng đại biểu chôm hặp chu xồ xảm

Pưng bai tô ma tang vằn hóa, chiên lang cọ cựt pền nưng cuồng số pưng luông pùn quan trọng cuồng vịa mả pe qua ỉn, khảu mốc ma chàư khék qua ỉn chơ ma dàm. Pọm cắp vịa nhẳn pào lang đì pưng dịch vụ, vịa tiện tô cắp khék qua ỉn pưng bai tô lang cọ hôm phân choi niếu chưa khék qua ỉn ma dàm cánh mi xương chi tao cưn ma dàm lài tưa máư.

Chu xồ xảm cọ nhẳn đảy 11 bai xồ xảm khòng pưng côn ngắm pùn, tổ chức cánh doanh nghiệp, tọp hôm xáư pưng nả vịa xương: Luông pùn mả pe qua ỉn  nẳng tỉnh Sơn La; luông cận hà khòng vịa xáo hụ, hiềm trự cánh bắc bòn pưng bai tô pộn dỏn ma tang văn hóa - qua ỉn; vịa mả pe qua ỉn cánh pưng luông pùn tặt ók đối cắp vịa bắc bòn pưng bai tô ma pưng bón qua ỉn, phổng qua ỉn dú cuồng Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu; san nả vịa chiên lang mi xương chi đảy tô lau vạy chuông hong vịa mả pe qua ỉn nẳng Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu; qua ỉn văn học; kinh nghiệm vạy mả pe qua ỉn nẳng san bón qua ỉn nẳng pưng địa phương khòng Trung Quốc; luông pùn vạy tẳng tánh pưng tàng chương, pưng bón qua ỉn pâng xáư vịa pếnh khày luông hanh ma tang văn hoá; luông pùn vạy niếu chưa pưng côn chang bắc chôm hặp bắc bòn pưng bai tô lang pếnh khày đảy pưng khù pộn dỏn khòng vằn hóa - qua ỉn…

Tàng nả pưng công ty dệt vịa ma tang qua ỉn, doanh nghiệp qua ỉn cọ xồ xảm, hôm quam cánh bít bánh kinh nghiệm cuồng vịa mả pe qua ỉn cạt kiên cắp pếnh khày vằn hóa chiên lang nẳng địa phương.

Pưng đại biểu pày bấng le pưng bón pải khài chương khòng OCOP khòng Mộc Châu nẳng chu xồ xảm

Chu xồ xảm vạy tẳng tánh cánh dệt ók chảnh pưng ằn pâng khoa học cánh vịa dệt tẹ cuồng vịa xáo hụ cánh bắc bòn pưng bai tô, quam tô pộn dỏn ma tang vằn hóa qua ỉn; tinh khửn pưng luông pùn chọp xồm vạy tẳng tánh pưng bón qua ỉn vằn hóa - chiên lang niếu chuân đảy lài khék tàng phường ma dàm Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, hôm phân mả pe qua ỉn Sơn La pếnh khày đảy luông hanh khòng địa phương./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư