Luông thù té qua ỉn danh tính cựt đảy 4 păn700 tỷ mằn

Pì 2023, mi cài 4 triệu 500 păn côn ma qua ỉn nẳng Sơn, lưn cài 36% vẹt sáư khóp nham nị pì 2022. Luông thù té nả vịa qua ỉn danh tính cựt đảy 4 păn 700 tỷ mằn, lưn cài 58% vẹt sáư khóp nham nị pì 2022.

 Khék qua ỉn khảu dàm Cầu ven Bạch Long nẳng phổng qua ỉn Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Cuồng pì, ngành Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn cọ cạt kiên khày lài luông cáo ảng ma nả vịa qua ỉn, niếu chưa đảy lài khék táng phường ma vẹ dàm, qua ỉn cài pưng póng vịa sương:  Mự hội qua ỉn Văn hóa tỉnh Sơn La “Bón qua ỉn chăm ngam sưa nẳng tênh phén đìn mương lum”; pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khoẹ pì 2023; pàng hội Mua bók bàn thành phố Sơn La; mự hội bók mák công huyện Mường La; Tuần Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai; giải khánh én xè máy nẳng tang pu Việt Nam nẳng huyện Vân Hồ...

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư