Luông thu té dịch vụ, qua ỉn lưn vẹt sáư khóp nham nị pì cài

Té hùa pì họt khạy, pưng vịa dệt dịch vụ, qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La sứp tàm mả pe xồm po. Tỉnh Sơn La cọ tánh ók cánh chấp năm luông pùn chiên páo, cáo ảng ma nả vịa qua ỉn, luông pùn cạt kiên mả pe qua ỉn khòng 8 tỉnh Tây Bắc khày quảng cánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Khék ma dàm, qua ỉn nẳng phổng qua ỉn Rừng Vàng, thành phố Sơn La.

Tang xòng, khày chu lăm le pưng phổng qua ỉn, bón qua ỉn cánh kiểm tra, nhẳn danh cốc ngươn sính khòng, dịch vụ chuông hong khék qua ỉn khòng pưng bón dú tô, pưng bón dệt dịch vụ chuông hong qua ỉn nẳng cuồng phổng. Pưng huyện, thành phố cuồng tỉnh chóng hanh piến máư vịa cáo ảng pưng tàng chương chuông hong qua ỉn, cáo ảng hún ảnh khòng Sơn La cắp khék qua ỉn nẳng cuồng mương cánh mương nọk. Cuồng quý I, luông thu té dịch vụ dú tô, căm kìn, qua ỉn cựt đảy 2 păn 373 tỷ mằn, lưn 10,15% vẹt sáư khóp nham nị pì cài.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư