Khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh

Tênh cưn mự 4/12, nẳng phố nhang tìn tang Nguyễn Huệ, Quận 1, Thanh phố Hồ Chí Minh cọ khày ók chương trình khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh pì 2023.

Khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh.

Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh lỏ bón tọp hôm, pọ nả khòng lài nen văn hóa lák cằn, lỏ dan vạy cạt kiên pưng tàng chương văn hóa, pưng bón qua ỉn, hôm phân tủm pua cạt kiên, mả pe qua ỉn nẳng Tây Bắc cắp cá mương cánh tênh phén đìn. Tang xòng, pếnh khày luông hanh, niếu chưa dòm ngơn cốc, tẳng tánh pưng bón qua ỉn chăn ngam, tạ ằn pâng vạy mả pe cánh tủm pua, nho xùng luông cạt kiên chu dương cuồng vịa qua ỉn khòng pưng tỉnh Tây Bắc cánh Thanh phố Hồ Chí Minh.

Khék qua ỉn, bấng le, xự chương nẳng pưng bón khài chương.  

Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh chi đảy khày ók té mự 4-7/12 cắp pưng vịa dệt ma tang văn hóa pộn dỏn cánh muôn hòm xương: Xáo hụ văn hóa khòng po me chựa côn Tay, Mông, Dạo; xáo hụ ma pàng hịt khửn cảu khòng po me chựa côn Tay Sơn La; Chương trình khắp xe “Chăn ngam Sơn La – Tây Bắc”; cáo ảng văn hóa nẳng pưng xểm tang tó luông pùn “Điện Biên tọp hôm khong chăn văn hóa lài tàng”; pải pưng hún ảnh chăn; pưng vịa dệt vạy cáo ảng ma pưng nen chăn văn hóa, qua ỉn, vịa cạ khài, dệt dượn hay na khòng tỉnh Sơn La, Điện Biên…

Pưng bai khắp xe khòng Đoàn khắp xe Sơn La

Nẳng lễ khày pàng tuận văn hóa, mú đại biểu cánh dân mương cọ đảy bấng le chương trình khắp xe muôn hòm tó luông pùn “Việt Nam phổng nặm đìn chăn ngam”, chương trình đảy pằn pền 3 ngon, hôm mi 13 bai khắp xe khòng cài  250 diễn viên nẳng thanh phố Hồ Chí Minh cánh pưng tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, tạ ók khuống ỉn muôn hòm, chứng chảnh đảy nen chăn khòng phổng pu sùng nẳng thanh phố mi chư Pú Hô.  

Mú đại biểu cánh pưng côn chang khắp xe xe bai xe cạt xàn
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư