Khày pàng hội “Nẳng hươn quê phùa mia A Phủ” pì 2023

Tênh cưn mự 3/11, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên khày ók Pàng hội  “Nẳng hươn quê  phùa mia A Phủ” pì 2023.

Khày Pàng hội “Nẳng hươn quê phùa mia A Phủ” pì 2023

Xã Hồng Ngài dú lắc càng òng huyện Bắc Yên chi áo họt 10 cày số tang, mi tà đìn quảng chi áo họt 57km², phân lài lỏ po me chựa côn Mông pọm kìn dú. Xã mi bón chiên lang dỏn tiếng xiềng khao ặn lỏ thẳm  A Phủ, mi luông hy 100m, lọt cài sằn pu đán, bón quảng sưa nẳng cuồng thẳm lỏ cài 40m, pák thẳm xùng, quảng phó hền pu pá khèo nhong, khặn chăn ngam tà. Ị báu xuấn to lỏ bón ngươn lang chiên lang lạ, nhăng lỏ khòng khun văn hóa ngươn lang khặn chăn, tạ ók luông muôn dỏn mốc ma chaừ haử côn bắc bòn bai thơ, bai văn quam tô cánh bai khắp muôn dỏn mốc ma chaừ vạu ma văn hóa khòng chựa côn Mông, huyện Bắc Yên, sương bai tô "Phùa mia A Phủ" khong côn chang tẻm văn Tô Hoài; bai khắp " Bai khăp nẳng chòm pu  " khòng côn chang tẻm nhạc Nguyễn Văn Thương…

Chè nưng nẳng càng òng xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.

Pàng hội “Nẳng hươn quê phùa mia A Phủ” pì 2023 khày ók cuồng 2 mự (3 cánh 4/11) đảy khày ók hôm mi xong ngon ặn lỏ ngon cống xơ cánh ngon ỉn muôn khắp xe.   Ngon công sơ lỏ ngon công ơn đảy khày ók nẳng tìn thẳm phùa mia A Phủ. Ngon khắp xe đảy khày ók lài luông ỉn muôn pua nua sương xe ken, tọt  pa pao, bén nả, tếch xók, tó hằn sáng, lạ bai, tằm khảu pảnh lék, dệt căm kìn chẹp. Nọk nặn ók, nhăng pải khài pưng tàng chương hay xuần khòng pưng xã phổng xùng cánh vẻ hún phùa mia  A Phủ.

Pưng đại biểu pày bấng le hỏng pải chương  

Pàng hội đảy khày ók vạy tánh tăm lau, hiềm chự cánh pếnh khày khong chăn văn hóa ngươn lang khặn chăn khòng po me chựa côn Mông; nhọng nho, púc chuân dân mương tẳng tanh puồng kìn đơi dú văn hóa. Pom nặn, tủm pua vịa cáo ảng ma luông hanh, ma nen văn hóa khặn chăn cạt kiên cắp vịa mả pe bón qua ỉn khòng huyện Bắc Yên vạu chung nẳng xã Hồng Ngài – hươn quê phùa mia A Phủ vạu riêng. Cài nặn cọ niếu chưa đảy lướm lài khé cuồng cánh nọ tỉnh ma qua ỉn bấng le, cánh tạ haử pưng chảu dòm ngơn cốc mi luông cạt hôm tẳng tánh cánh mả pe quảng tua.  

 Bai khắp xe khòng Hươn khắp, xe nhạc tỉnh,
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư