Doanh nghiệp hôm hanh tẳng tánh Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu

Mự 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cọ ký Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL công nhẳn Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu. Cựt đảy lang đì nị, pọm cắp luông chôm hặp khòng cấp uỷ, chính quyên chu cấp, nhăng mi luông cóp hôm quan trọng khòng pưng doành nghiệp, HTX dệt nả vịa qua ỉn.

 Khék ma qua ỉn nẳng Bón qua ỉn Happy Land Mộc Châu.

Nẳng huyện Mộc Châu, Vân Hồ khay nị mi dáo 50 doành nghiệp, HTX pộn dỏn cạ khài pưng tàng chương qua ỉn. Cạt kiên cắp cấp uỷ, chính quyên địa phương cuồng vịa tẳng tánh Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, pưng đơn vị cọ mả pe pưng tàng chương qua ỉn máư, xỏn hôm xáư luông hanh xương: Qua ỉn bản na; vằn hoá hiềm căm cạt kiên cắp qua ỉn; nho sùng lang đì dịch vụ hựt họt luông xồm chàư khòng khék.

Tó hùa chàư nắt niều, hưa nả ma tà cắp luông chăn ngam khòng hươn quê cánh mòng cong nhương mự nhương tỏn lài khék ma qua ỉn nẳng Mộc Châu, cài 10 pì cón, Công ty hôm ngơn cốc Qua ỉn Pha Luông cọ đảy tẳng tánh, xỏn hôm mả pe pưng tàng chương qua ỉn nẳng huyện Mộc Châu cánh Vân Hồ. Khay nị, Công ty đang quản lý, dệt vịa lài bón qua ỉn pộn dỏn xương: Bón qua ỉn tát Dải Yếm, nẳng bản Vặt, xã Mương Sang; phố nhang tìn – chợ tênh cưn Mộc Châu nẳng thị trấn Nông trương Mộc Châu; Ti khiền mài Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu cánh Phổng qua ỉn bản na “The Nordic Village” dú càng òng pá hịnh bản Hua Tạt xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

 Phổng qua ỉn bản na “The Nordic Village” xã Vân Hồ.

Lung Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty hôm ngơn cốc Qua ỉn Pha Luông bít bánh: Tẳng tánh Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu cựt pền phổng qua ỉn niếu chưa lài khék, đơn vị pồng chàư tẳng tánh cốc ngươn xính khòng nẳng pưng bón qua ỉn; ngắm pùn, tánh ók pưng tàng chương qua ỉn máư, niếu chưa khék tin chưa lựa xự. Họn khâng cạt kiên cắp công ty qua ỉn tạk pền phổng qua ỉn pọm cạt kiên pọm mả pe.

Lỏ nưng cuồng pưng phổng qua ỉn đảy tẳng tánh cốc khoẹ nẳng phổng phiềng piêng Mộc Châu – Happy Land nẳng xã Mương Sang, lơng họn khâng dệt máư pưng tàng chương qua ỉn chuông hong lang áo khòng khek. Cắp luông quảng 5 ha, Happy Land đảy khék qua ỉn hụ họt pưa mi lài xuần bók chăn cánh lài tàng bók xưa nẳng Mộc Châu. Ma nẳng nỉ, khék đảy qua ỉn bón tảnh liệng tồ do, chợ phiên, chôm hặp pưng khong ỉn xương: ỉn bóng, bóng nặm cánh bóng hơi; tạk luông pua nua muôn dỏn mốc ma chàư hảư khék nẳng xuần chăn ngam tà.

Khék ma qua ỉn nẳng Bón qua ỉn Happy Land Mộc Châu.

Lung Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Bón qua ỉn Happy Land Mộc Châu bít bánh: Bón qua ỉn lơng piến máư vạy niếu chưa khék toi tựng mua. Chăm va khék ma qua ỉn nẳng mua đàư cuồng pì, hư cọ chi hền đảy luông lák lựm, chăn ngam, pùa ma hảư khék luông muôn phọn dỏn chàư, é táo cưn lau ma qua ỉn nẳng Happy Land Mộc Châu vạu riêng cánh nẳng phổng phiềng piêng Mộc Châu vạu chùng.

Bườn 5/2022, Bón qua ỉn Mộc Châu Island khòng Công ty hôm ngơn cốc Qua ỉn 26 Mộc Châu cọ khảu dệt vịa cắp nả vịa cốc khọek lỏ tẳng tánh Câu ven Bạch Long. Khay nị, Mộc Châu Island cựt pền bón qua ỉn cắp lài dịch vụ qua ỉn cánh kìn non nháư quảng nẳng phổng Tây Bắc. Pộn dỏn lỏ cau ven Bạch Long đảy biền mài 3 luông pộn dỏn sưa tênh phén đìn mương lum, đảy 3 tồ chức tin chưa khòng mương lum cồng nhẳn xương: Tang liệp pày toi phà đán hi xưa; cau nả ven hi xưa mương lum; cau ven hi xưa mương lum cắp luông hi 632 thướk.

Quảng trường Khăn Piêu nẳng Bón qua ỉn Mộc Châu Island.

Pọm cắp Câu ven Bạch Long, Bón qua ỉn Mộc Châu Island nhăng dỏn tiếng lỏ Bón qua ỉn đắc ngon lưn sưa phổng Tây Bắc, cắp pưng khong ỉn tưa cốc khoẹ mi nả nẳng Tây Bắc, Sơn La xương: Khí Zipline, khí tô hung báu cọ khí xè F1 nọi. Pọm cắp nặn lỏ pưng nả vịa xáo ỉn nẳng Thẳm nộc thân, kìn chim pưng tàng căm kìn chẹp nẳng hươn hang mạy Tebambo quảng 2.950 thướk môn, non dặng nẳng khách sạn pưng tau, bón dặng glamping…

Lung Mai Trí Tuệ, Phó Tổng giám dốc Công ty hôm ngơn cốc Qua ỉn 26 Mộc Châu bít bánh: Mộc Châu Island hựt họt cựt pền phổng qua ỉn kìn non xùng cấp cạt kiên cắp trách nhiệm pảy chự phổng kìn bón dú, hiềm chự pưng nen chăn vằn hoá chăn đì. Cài nặn, cựt pền bón qua ỉn pộn dỏn niếu chưa khék ma dử dam, bấng le.

Câu ven Bạch Long nẳng Phổng qua ỉn Mộc Châu Island.

Tó luông pùn tẳng tánh phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu cựt pền bón qua ỉn niếu chưa lài khék, cấp uỷ, chính quyên khòng tỉnh cánh 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ cọ uồn pa, xỏn hôm vịa mả pe qua ỉn nhẳn pào pưng luông pùn: Dệt dượn – tánh là bản mương – văn hoá – môi trương; nhẳn pào khù lợi đì khòng pưng côn chôm hặp dệt nả vịa qua ỉn. Nho sùng vịa quản lý; pằn phổng cánh quản lý pằn phổng, nhẳn pào bón kìn dú, báu dệt uối hại phổng kìn bón dú, mả pe cốc ngươn xính khòng chuông hong qua ỉn; tủm pua vịa cáo ảng, púc chuân qua ỉn.

Lung Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu hảư hụ: Huyện Mộc Châu lơng tạk khù ngai đì ma vịa dệt chỉa lai, tinh cấp mi quyên hảư doành nghiệp chảng đìn cánh cấp chỉa chứng nhẳn quyên xủ đìn. Khày pưng chu pọ nả, tiện tô cắp UBND huyện, pưng ngành cắp doành nghiệp vạy tiện tô, bít bánh nang quam, lợp tăn kẻ khày dạk cha khắt khỏng cuồng vịa dệt dượn cạ khài khòng pưng doành nghiệp. Xương nặn, vịa dòm ngươn cốc đảy nho sùng, niếu chưa lài doành nghiệp mi luông hanh ma ngắm pùn, xáo hụ cánh hôm ngơn cốc nẳng cuồng phổng.

Bón qua ỉn Tát Dải Yếm, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Tó pưng vịa dệt nị, pưng pì chăm nị, huyện Mộc Châu cánh Vân Hồ xỏn hôm niếu chưa dòm ngơn cốc, niếu chựa lang đì pưng luông hanh vạy mả pe Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, hôm mi ngơn cốc choi dừa té ngân sách hươn mương, ngơn cốc niếu chưa té luông cóp hôm khòng pưng tổ chức, doành nghiệp cuồng mương… Họt khạy, Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu mả pe văn, mẳn nà cắp 324 hươn dú tô; mi 395 bón chuông hong vịa kìn non; 58 bón khài pưng tàng chương chuông hong khék. Số vặt khék ma qua ỉn nẳng Mộc Châu nhương mự nhương lài cựt đảy cài 1,5 triệu vặt khék, số ngơn thù té pưng dịch vụ qua ỉn cựt đảy cài 1.500 tỷ mằn.

Khék qua ỉn nẳng Câu ven Bạch Long.

Cắp luông cạt kiên khòng pưng doành nghiệp cọ pếnh khày luông hanh nẳng phổng phiềng piêng Mộc Châu cựt pền bón qua ỉn pộn dỏn, niếu chưa lài khék, hôm phân chấp năm pưng luông pùn khòng phổng qua ỉn hươn mương cánh púc chuân mả pe qua ỉn nẳng nặm đìn Mộc Châu cánh Vân Hồ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư