Cá tỉnh tỏn cài triệu nưng 300 vặt khék qua ỉn

Cuồng quý I, vịa qua ỉn cuồng phổng tỉnh sứp tàm mả pe xồm po. Danh tính thù té vịa chuông hong kìn non, qua ỉn cánh lài luông chuông hong ứn cựt đảy 2 tỷ 372 triệu mằn, lưn 10,15% vẹt sáư khóp nham nị pì cài.

Khék qua ỉn dàm bón chiên lang đặc biệt hươn tu Sơn La.

Riêng nả vịa qua ỉn, tỉnh hau tỏn cài triệu nưng 300 vặt khék; cuồng nặn, cài 3.100 vặt khék mương nọ, luông thù cựt đảy 1.500 tỷ mằn. Lưn xưa, tỉnh hau cọ cạt kiên khày ók lang đì mự hội qua in Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn nẳng tỉnh Hủa Phăn (mương  CHDCND Lào). Vịa quản lý qua ỉn sứp tàm đảy pồng chàư; chiên páo, cáo ảng, niếu chưa dòm ngơn cốc sáư nả vịa qua ỉn pì 2024, cốc kén lỏ vịa cạt kiên mả pe qua ỉn 8 tỉnh Tây Bắc khày quảng cắp thành phố Hồ Chí Minh.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư