Cá tỉnh tỏn 400 păn vặt khék ma qua ỉn cuồng bườn 10

Té hùa pì họt khạy, tỉnh cọ tủm pua chiên páo, cáo ảng qua ỉn nẳng Đài quam pák Việt Nam, Tạp chí Qua ỉn Việt Nam – Vietnam today, VTV3 Đài chiên hún Việt Nam…

 Khék qua ỉn nẳng Pá Hịnh bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Pọm nặn, khày ók pưng nả vịa púc chuân qua ỉn cuồng mương cánh cạt kiên cắp pưng địa phương. Nọ nặn ók, pưng bón dú tô cánh pưng bón qua ỉn cọ đảy dòm ngơn cốc tánh tăm vạy nho sùng lang đì chuông hong khék ma qua ỉn. Cuồng bườn 10, cá tỉnh tỏn 400 păn vạt khék ma qua ỉn. Số ngơn thù đảy té pưng dịch vụ kìn non, qua ỉn cánh pưng dịch vụ ứn cuồng bườn 10 cựt đảy 785 tỷ mằn, lưn cài 17% vẹt xáư khóp nham pì cài.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư