Bók bàn khảy dỏn nẳng phố phương

Bườn 3 ma, bók ban cọ ók bók đón púm nẳng thanh phố Sơn La. Báu xuấn to tạk luông chăn ngam hảư phổng pu xùng lạ, bók bàn nhăng niếu chưa khék táng phương ma dử dàm qua ỉn, lắn vạy pưng hún ảnh chăn khòng mua Xuân Tây Bắc.

Bók bàn pếnh nương khày dỏn.

Tẳng cốc khảu họt pák tang thanh phố Sơn La, liệp toi 2 phạk tang Lê Duẩn, phương Chiêng Sinh, dan tang hi chi áo họt 10 cày số mi xương hền luông chăn ngam khòng pưng thuồng bók bàn đàng khày dỏn.

Khảu họt càng òng thanh phố, liệp toi pưng xểm tang: Hoàng Quốc Việt, Hai Bà Trưng, Trần Đăng Ninh, phổng pu Khau Cả, pưng hươn quán cà phê nẳng Vincom Plaza… lỏ pưng bón bók bàn đàng ók pun. Nẳng nị, khék mi xương đảy kìn chim pưng tàng nặm chẹp, đảy lắn ảnh cắp bók bàn, vạy bốn pưng luông chăn ngam riềng mi khòng thanh phố Sơn La.

Bók bàn nẳng tang Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh.

Pu bók bàn nẳng Quảng trương Tây Bắc lỏ bón niếu chưa lài khék dú lài phổng lài lô ma dử dàm qua ỉn. Nẳng nị, cò bók bàn đảy púk tọp hôm nẳng pu tắm, khék mi xương khửn pu mưa ỉn, lắn ảnh cánh đảy luôm cắp luông dú dền. Pọm cắp ỉn nẳng pu bók bàn, khék nhăng đảy qua ỉn nẳng Tượng đài pú Hô cắp chu chựa dần mương Tây Bắc.

Pọm cắp xính cu bạn té thanh phố Ha Nội ma dử dàm Quảng trương Tây Bắc cánh lắn ảnh cắp bók ban, ý Hoàng Nguyễn Thuý Quỳnh bít bánh: Luông muôn dỏn đối cắp sum khỏi lỏ pu bók bàn ók pun đón púm nẳng Quảng trương Tây Bắc cánh nẳng pưng xểm tang nẳng Thanh phố. Sum khỏi cọ chảng côn chang dệt dỏng, côn chang lắn ảnh vạy lắn ảnh cắp bók bàn.

Lai ưởi nọng cọ lựa hảư chảu pưng tháo xỉn xưa hi ngươn lang, pưng tháo xỉn xửa khòng chựa côn Tay vạy lắn ảnh cắp bók bàn. Í Ha Thị Lan, thanh phố Sơn La bít bánh: Cón nị, khỏi hền bók bàn mi nẳng pưng pòm pu, hùa huổi thồi, hák va kỉ pì chăm nị, bók bàn cọ đảy púk nẳng pưng him tang luồng, tạk luông chăn ngam pộn dỏn hảư phổng đìn pu Sơn La.

Luông chăn khòng bók bàn.

Cò bók bàn mi xùng té 2 – 6 thướk, cò pền cáp cha mốn khưởng, lài nga, lài pụa. Bók bàn ài hòm ók pun cuồng mua xuần. Bók bàn mi lài tàng xương muông, đón, đành, hák va nẳng phổng Tây Bắc, Sơn La, phân lài bók bàn đón. Bók bàn đón mi 5 kính, cốc kính bók mi bón kèm muông, chơ bók khày ả ók  bày cụa kèm há lôm òn pền sương mú cáp bửa bìn cọm chôm đét mua xuân.  

Tô lang bók bàn cạt kiên cắp bai tô vạu ma luông hặc cằn khòng nang Ban cánh Chai Khôm. Bai tô va: Té chạu, phổng Tây Bắc mi nọng xào nưng chư Ban, khặn chăn, chang kìn chang dú cánh mi xiềng khắp muôn. Lài trai báo mương 8 ma tô hák va hùa chàư nang nhăng nắt xú chai Khồm, giỏi lắc hụ bén tồ cuồng pá cánh dệt hay háy na. Hák va ải nang Ban chề chai Khồm cặt xương nặn cọ xống lụk nhinh hảư lụk trai tạo mương.

Hền ải cánh hươn tạo mương van vịa cưới đòng, nang Ban len pai xáo hà côn chảu hặc. Men chơ Chai Khồm pày đắc. Chắc chi dệt xư, nang Ban lột diên phúk va piều khòng chảu xáư tìn đày hươn Khồm lẹo diên khảm huổi khảm pu xáo hà Khồm. Tạu sút, pưa nưới lài, nang cọ lộm tài cuồng pá. Bón nặn lằng nị cọ chắp khửn cò mạy nưng cánh ók bók đón chăn cuồng mua xuân. Dần mương diên khék ặn lỏ bók bàn cánh bấng danh nặn lỏ tàng bók chứng chảnh hảư luông sương chung tó.  

Nhăng chai Khồm táo cưn ma hền nang teo pai, lột diên pày xáo. Hịa ma, chang nưới lài diên tài, biến pền tồ nộc dú kị kinh điều. Mỏi tưa mua xuân ma họt, chơ bók bàn khày, nộc cọ họng xiềng von khék hà côn sường… Té nặn, mỏi mua xuần tảu, bók bàn cọ pếnh nương nẳng pá pu, báo xào Sơn La cọ chương cằn pày ỉn, khăp xe cánh tô cằn, xương luông hặc cằn khòng nang Ban cánh chai Khôm.

Nẳng Vincom Plaza bók bàn ók pun đón púm.
Bók bàn nẳng tang Tô Hiệu.

Lung Lo Văn Lả, nghệ nhân dần mương vằn hoá Tay, tổ 7, phương Tô Hiệu hảư hụ: Bók ban dú nẳng cuồng mốc cuồng chàư mỏi côn Tây Bắc, cựt pền hún ảnh chăn ngam, báu chư va pộ bók chăn vẹt xáư pưng tàng bók ứn lạ, pưa ị lỏ tàng bók cạt kiên cắp bai tô ma luông hặc panh, ín xường cằn khòng chai Khồm cánh nang Ban.

Mua bók bàn khày hạng pì cọ lỏ dan vạy po me chựa côn Tay khày pưng pàng hội, xương: xền bản, xền mương, nang Han, Kìn Pàng Thèn cánh pàng hội mua bók bàn… Pi nọng chựa côn Tay nhăng xủ bók bàn vạy dệt chăn tứm pưng tàng căm kìn, cống xơ pan tam pháư mon đảy mák đảy mua cánh mòng cong pì máư kìn đì dú bàn, phúc dưn bùn mả, muôn mơng úm ình.

Bók bàn cọ cựt pền tàng bók tàng nả hảư mua xuân Tây Bắc vạu chung cánh khòng thanh phố Sơn La vạu riềng. Họt bườn 3 hạng pì, bók bàn khánh cằn pếnh nương khày dỏn xương quam cáo mơi khék táng phương ma dử dàm cánh qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư