• Pàng họp xồ xảm ngắm pùn chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường

  Pàng họp xồ xảm ngắm pùn chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường

  Mự 2/11, Trung tâm Dịch vụ dệt dượn hay na huyện Sông Mã cọ cạt kiên cắp Sở Khoa học cánh Công nghệ khày ók chu xồ xảm ngắm pùn chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường nẳng xã Nặm Măn (Mã số: ĐTCN.03/20). Chôm hặp chu xồ xảm mi uồn pa Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na, Sở Khoa học cánh Công nghệ, uồn pa UBND huyện; Trương Đại học Tây Bắc cánh dân mương bản Huổi Chả, xã Nặm Măn.
 • Tánh ók 25 doanh nghiệp, đơn vị máư

  Tánh ók 25 doanh nghiệp, đơn vị máư

  Cuồng dan cài ma, tỉnh Sơn La cọ tánh pùn cánh chấp năm lài luông pùn chính sách vạy choi dừa, piến maứ vịa dòm ngơn cốc sáư nả vịa cạ khài, piến maứ chỉa lai hành chính, tạ khù ngai đì vay niếu chưa pưng doanh nghiệp dòm ngơn cốc khảu cuồng phổng.
 • Nho sùng luông hụ xiêng nhại chiên số chôm hặp hỏng khài chương điện tử hảư po hay me na

  Nho sùng luông hụ xiêng nhại chiên số chôm hặp hỏng khài chương điện tử hảư po hay me na

  Mự 1/11, Hội Nông dân tỉnh cạt kiên cắp VNPT Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La khày pàng họp tập tư luông chặp vịa nhại chiên số hảư po hay me na dệt dượn, cạ khài giỏi chôm hặp hỏng khài chương điện tử
 • Tánh tăm phổng púk cà phê lang đì sùng

  Tánh tăm phổng púk cà phê lang đì sùng

  Khay nị, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn mi 437 ha cà phê, cuồng nặn 400 ha hảư pít mák, Pì 2023 cá xã Mường Chanh pít củ đảy 4.800 tấn cà phê.
 • Ca khài lẻ chương khòng bườn 10 cựt đảy cài 2.529 tỷ mằn

  Ca khài lẻ chương khòng bườn 10 cựt đảy cài 2.529 tỷ mằn

  Cuồng bườn 10, chương khài ók chợ lạt nẳng cuồng tỉnh cọ lài tàng lài dong, nhẳn pào chuông hong lang áo xủ dổng cánh vịa dệt dượn khòng dần mương.
 • Chự mẳn luông cạt kiên khài pưng tàng chương hay xuần, chương dệt té tồ cuồng nặm tiêng àn

  Chự mẳn luông cạt kiên khài pưng tàng chương hay xuần, chương dệt té tồ cuồng nặm tiêng àn

  Tỉnh Sơn La họt khạy đàng chự mẳn vịa dệt khòng 254 bón khài tàng chương hay xuần, tàng chương dệt té pưng tồ cuồng nặm tiêng àn.
 • Ngơn cốc phák phảy dòm khòng pưng ngần hang cựt đảy dáo 32.000 tỷ mằn

  Ngơn cốc phák phảy dòm khòng pưng ngần hang cựt đảy dáo 32.000 tỷ mằn

  Cuồng bườn 10, pưng tổ chức tín dụng nẳng cuồng tỉnh Sơn La cọ chấp năm sư mình pưng luông tắt pùn cánh uồn pa khòng Ngân hang hươn mương Việt Nam ma tà mả, haử củ ngơn cốc mi tà mả chọp xồm pâng saứ tàng ngơn cốc phák phảy dòm cánh phong báu khừn đảy ngơn củ, bít bánh pưng khù dạk cha cắp khék hang, nhẳn pao tiêng àn ma phải ngơn khòng tổ chức tín dụng.
 • Hội viền phủ nhinh quyết chàư nhại piến cò púk bồng

  Hội viền phủ nhinh quyết chàư nhại piến cò púk bồng

  Tó hùa chàư xắc mắn dệt dượn, pả Lương Thị Thuý, hội viền Chi hội phủ nhinh bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, cọ xọ xáo pưng chựa cò púk bồng máư khảu dệt dượn hôm phân cựt đảy lang đì xùng.
 • Mương Sại nhại piến vịa dệt dượn

  Mương Sại nhại piến vịa dệt dượn

  Xã Mương Sại, huyện Quỳnh Nhai cọ tủm pua chiên páo, niếu chưa dân mương mả pe pưng bón dệt sanh dệt dượn chọp xồm, lang đì.
 • Chấp năm lang đì pưng chương trình luông pùn hươn mương ma dón cặt cung

  Chấp năm lang đì pưng chương trình luông pùn hươn mương ma dón cặt cung

  Tó luông pùn dón cặt cung té 2% số chua hươn cặt mỏi pì táo khửn, họt pì 2025, vạy choi 3 xã hựt khửn khảm khói xìa dạ cha, cấp ủy, chính quyên chu cấp nẳng huyện Mai Sơn cọ xỏn hôm chấp năm lang đì pưng chương trình luông pùn hươn mương ma dón cặt cung, choi lài chua hươn tựng dan nho sùng hịp, tẹt tiêng đơi kìn dú.
 • Hội chợ pải cáo ảng “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”

  Hội chợ pải cáo ảng “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”

  Dú cuồng pưng vịa dệt khòng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe, pì 2023, mự 20/10, nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, cọ khày pàng Hội chợ pải cáo ảng “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”
 • Cá tỉnh: 10 dự án đảy cấp máư hôm số ngơn cốc đăng ký 1.213,7 tỷ mằn

  Cá tỉnh: 10 dự án đảy cấp máư hôm số ngơn cốc đăng ký 1.213,7 tỷ mằn

  Cuồng 9 bườn, tỉnh hau cọ cấp máư 10 dự án, hôm số ngơn cốc đăng ký 1.213,7 tỷ mằn, hôm mi: Dự án khút sai, đán nọi vạy dệt chương khòng tẳng tánh nẳng bản Na Sàng, xã Chiêng Hòa cánh xã Mương Chum, huyện Mường La; Dự án tặp đán phòn vạy chuông hong vịa dệt đán sai nẳng bản La Nga 2, xã Mương Sàng, Mộc Châu; Bón khài xăng, nặm măn nẳng xã Chiêng Chăn, Mai Sơn; Hươn máy dệt cà phê Sơn La; Dự án hiềm miện, dệt dượn pưng tàng chương hay khòng na khòng tỉnh Sơn La; Thủy điện Nặm Pàn 6, huyện Mương La; Thủy điện Suối Lèo, Thủy điện Chiêng Hắc 2, huyện Mộc Châu; Dự án púk cò cà phê Arabica Sơn La; Hươn sở dệt vịa khòng Phọng giao dịch Co Noi cánh pưng công trình ứn khòng Quỹ tín dụng dân mương thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.
 • Tân Lập tủm pua dệt dượn toi luông pùn VietGAP

  Tân Lập tủm pua dệt dượn toi luông pùn VietGAP

  Pếnh khày luông hanh ma tang nặm đìn, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cọ nhọng nho dần mương tánh ók bón dệt sanh púk phắc toi luông pùn VietGAP.
 • Mi tứm hịp thù té púk cò mắc ca sáp báng cắp cò cà phê

  Mi tứm hịp thù té púk cò mắc ca sáp báng cắp cò cà phê

  Vạy kẻ cặm xiệt hại pưa mười cảm tón tốc, cưm nào, vạy choi cò cà phê mả pe đì, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, cọ niếu chưa dần mương púk cò mắc ca sáp báng cò cà phê nẳng pưng phổng lâng cướt sình ók mười cảm tón tốc.
 • Mương Leo chự mẳn chi áo họt 60 ha mák ít lao

  Mương Leo chự mẳn chi áo họt 60 ha mák ít lao

  Xã Mương Leo, huyện Sốp Cộp đang mi chi áo họt 60 ha mák ít lao, đảy púk té hùa pì 2023 họt khạy, tọp hôm nẳng pưng bản Na Chòm, Sam Quảng, Huổi Làn…
 • Chương trình hội chợ vịa dệt Trường cao đẳng Y tế Sơn La pì 2023

  Chương trình hội chợ vịa dệt Trường cao đẳng Y tế Sơn La pì 2023

  Mự 15/10, Trường cao đẳng Y tế Sơn La cọ khày ók Chương trình hội chợ vịa dệt pì 2023.
 • Pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023

  Pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023

  Pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023
 • Khặn khang àu khảu xủ Hươn máy chế biến cà phê Sơn La

  Khặn khang àu khảu xủ Hươn máy chế biến cà phê Sơn La

  Hươn máy chế biến cà phê Sơn La đảy Công ty dòm ngơn cốc chế biến cà phê Sơn La tẳng tánh nẳng bản Thống Nhất, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Công suất tánh ók cựt đảy 50.000 tấn mák ừn mỏi pì.
 • Thanh phố púk lau cài 210 ha cà phê

  Thanh phố púk lau cài 210 ha cà phê

  ảng xồm, khỏi đù tà đìn púk cà phê; niếu chưa po hay me na đằng ký chôm hặp pưng dự án púk máư, púk lau, tom nga cà phê. Khay nị pưng xã cọ chấp năm púk lau cài 210 ha cà phê.
 • Số ngơn cốc hảư củ khòng pưng tổ chức tín dụng cựt đảy 43 păn 500 tỷ mằn

  Số ngơn cốc hảư củ khòng pưng tổ chức tín dụng cựt đảy 43 păn 500 tỷ mằn

  Té hùa pì họt khạy, Ngân hàng hươn mương chi nhánh tỉnh cọ tọp hôm dệt đì nả vịa quản lý hươn mương ma vịa dệt khòng ngân hàng; tủm pua thanh tra, kiểm tra vịa chấp năm pưng tắt pùn ma tà mả hảư củ ngơn khòng pưng tổ chức tín dụng nẳng cuồng phổng, nhẳn pào tiêng àn vịa dệt khòng pưng tổ chức tín dụng. cuồng 9 bườn cài ma, vịa hảư củ ngơn cốc cuồng tỉnh cọ tẹt tiêng, báu phít thứk cuồng vịa thù ngơn phí cánh tà mả.
 • Xem thêm