• Pít củ cà phê tênh cá tỉnh chi áo họt 25.000 tấn

  Pít củ cà phê tênh cá tỉnh chi áo họt 25.000 tấn

  Họt khạy, cá tỉnh mi cài 20.500 ha cò cà phê,  phân lài lỏ chựa cà phê Arabica, đảy púk tọp hôm nẳng pưng huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp cánh Thanh phố.
 • Chương hay xuần khòng Sơn La đảy côn xủ dống nẳng thành phố Hồ Chí Minh tin chưa, lựa sự

  Chương hay xuần khòng Sơn La đảy côn xủ dống nẳng thành phố Hồ Chí Minh tin chưa, lựa sự

  Cuồng Tuận lễ Văn hóa - thể thao – qua ỉn Tây Bắc nẳng thành phố Hồ Chí Minh pì 2023, tỉnh Sơn La mi 20 hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần, lang đì, tiêng àn khòng pưng doanh nghiệp, HTX nẳng cuồng tỉnh, đảy cấp chỉa chứng nhẳn OCOP sương: Chè, cà phê, miến dong, nhứa quai giảng, cống sượng, hòm kíp Yên Châu, pưng tàng mák nuối ừn cánh hang niều …
 • Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La: Thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng

  Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La: Thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng

  Lằng chi áo họt 8 bườn khảu dệt vịa, Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La cọ thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng vạy àu khảu dệt dượn, hôm mi: 10.000 tấn mák muông, 1.600 tấn mák phong nạt, 6.200 tấn khảu li bàn, chi áo họt 2.000 tấn mák ít lao cánh chi áo họt 3.000 tấn phắc tìn pết; tạ vịa dệt hảư 500 côn dệt vịa, cắp ngơn lường pằn pâng pày 9,6 triệu mằn mỏi côn bườn nưng.
 • Tỉnh Sơn La: Thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách cài 460 tỷ mằn

  Tỉnh Sơn La: Thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách cài 460 tỷ mằn

  .
 • Sơn La chôm hặp Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023

  Sơn La chôm hặp Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023

  Cuồng 5 mự (té mự 30 căm bườn 11 họt mự 4 căm bườn 12), tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cọ khày ók Hội chợ Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023, tó luông pùn “Cạt kiên mả pe”. Ị lỏ vịa dệt cuồng Chương trình cấp hươn mương ma cáo ảng cạ khài pì 2023.
 •  Khỏi đù cò cà phề toi luông pùn VietGAP

   Khỏi đù cò cà phề toi luông pùn VietGAP

  Họt khạy, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, mi 518 ha cà phề, xỏn hôm nẳng pưng bản Đông Hưng, Muổi Nọi A, Sẳng Sang, Lọng Phảng, Nà Xa.
 • Bỉa Ban tẳng tánh bản na máư

  Bỉa Ban tẳng tánh bản na máư

  Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai mi 137chua hươn, 100% lỏ po me chựa côn Tay.
 • Gala “Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần” pì 2023

  Gala “Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần” pì 2023

  Mự 27/11, nẳng thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn cọ cạt kiên cắp Hội Nông dân tỉnh Sơn La khày ók Gala " Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần" pì 2023. Chôm hặp mi chi áo họt 200 đại biểu dú cuồng pưng sở, ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp dệt dượn, cạ khài pộn dỏn cuồng nả vịa dệt dượn cánh chế biến khài chương hay xuần cánh po hay me na 12 huyện, thành phố.
 • Sơn La tống páo cánh nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn 30 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023

  Sơn La tống páo cánh nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn 30 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023

  Mự 25/11, UBND tỉnh Sơn La cọ khày Lễ tống páo cánh nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn 30 tàng chương cồng nghiệp bản khuống pộn dỏn pì 2023.
 • Mai Sơn: Ca con chương hang khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 44,3 triệu ngơn đô Mỹ.

  Mai Sơn: Ca con chương hang khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 44,3 triệu ngơn đô Mỹ.

  Té hùa pì họt khạy, huyện Mai Sơn cọ khài cài 153 păn tấn chương hang pày pưng mương Trung Quốc, EU, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, pưng mương Trung Đông cánh ASEAN.
 • Hặt cặt quản lý hươn mương ma đìn đòn, xọk xáo bó khòng cuồng đìn

  Hặt cặt quản lý hươn mương ma đìn đòn, xọk xáo bó khòng cuồng đìn

  Cuồng bườn 10, tỉnh hau cọ cấp chỉa phép hảư 3 dự án, hôm mi: Hợp tác xã cà phê Đào Chiềng Ban, khút àu nặm cỏng pựn đìn nẳng bản Phiêng Quài Tòng Chinh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; Công ty hôm ngơn cốc nặm ỏi Sơn La, sủ nặm nẳng me nặm Pan cấp hảư hươn máy nặm ỏi Mai Sơn; xọk sáo àu đán phòn vạy chuông hong tẳng tánh dự án “Hươn máy chế biến, hiềm miện chương hay xuần Mộc Châu” khòng Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu hảư Công ty dòm ngơn cốc cánh mả pe chương hay xuần Tây Bắc.
 • Púk cánh dệt chè Phổng Lái toi luông pùn VietGap

  Púk cánh dệt chè Phổng Lái toi luông pùn VietGap

  Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đang mi 650 ha tà đìn púk che, sản lượng  cựt đảy 7.800 tấn mỏi pì. Hạng pì, xã cọ chiên páo, chị bók dân mương púk cánh khỏi đù cò che toi luông pùn VietGap, hữu cơ.
 • Luông thù té nả vịa tải chiên cựt đảy cài 273 tỷ mằn

  Luông thù té nả vịa tải chiên cựt đảy cài 273 tỷ mằn

  Cuồng bườn 10, luông thù té nả vịa tải chiên khék, khồn chiên chương hang cánh dịch vụ tải chiên cựt đảy cài 273 tỷ mằn, lưn chi áo họt 14% vẹt sáư khóp nham nị pì cài.
 • Po hay me na pộn dỏn nẳng pu Pha Đìn

  Po hay me na pộn dỏn nẳng pu Pha Đìn

  Hùa chaừ đì, saử chằm muôn măn chơ mưa khọe xum khỏi hính đảy pọ ai Bùi Ngọc Thắng. Uồn sum khỏi pày dàm xuần bók, xuần mák mák pôi nga cóng, ai hảư hụ: Hền phổng nặm đìn nị mi luông họn dền chọp châng xương nặn chua hươn khỏi cọ nhại piến luông dượn vạy nho sùng hịp thù, ặn chính lỏ púk cò kìn mák. Pì 2016, chua hươn tẳng cốc púk 3 ha tà đìn xuần mák pục, 1 ha mák hồng phói cánh 8 ha mák mặn cánh đảy tập tư lăm đù toi luông pùn VietGAP. Xương nặn, cò mák cọ mả pe, hảư pít củ lài, đảy côn xủ giống tin xự. Khay nị, mỏi pì chua hươn pít đảy dáo 30 tấn mák lài tàng, hịp thu cựt đảy cài 300 triệu mằn.
 • Mộc Châu tọp hôm kẻ khày vịa pằn dài ngơn cốc cồng

  Mộc Châu tọp hôm kẻ khày vịa pằn dài ngơn cốc cồng

  Pì 2023, huyện Mộc Châu đảy giao cài 395 tỷ mằn ngơn cốc cồng. Cuồng bườn 10, huyện cọ pằn dài đảy cài 41 tỷ mằn ngơn cốc cồng, pộn luông pùn pằn dài ngơn cuồng bườn cài 10 tỷ mằn toi quyết định khòng UBND tỉnh Sơn La ma vịa giao luông pùn chấp năm pằn dài ngơn cốc cồng cuồng bườn.
 • Ca con xủ dống lưn cài 0,7%

  Ca con xủ dống lưn cài 0,7%

  Ca con xủ dống pằn pâng pày cuồng 10 bườn nẳng cuồng tỉnh lưn cài 0,7% vẹt xắư khóp nham nị pì cài.
 • HTX dệt dượn hay na Ngọc Hoàng: Khài pày mương nọ chi áo 1.300 tấn mák thanh long nhong đành

  HTX dệt dượn hay na Ngọc Hoàng: Khài pày mương nọ chi áo 1.300 tấn mák thanh long nhong đành

  HTX dệt dượn hay na Ngọc Hoàng, xã Na Bó, huyện Mai Sơn mi 200 thành viền, nọ púk chi áo 86 ha thanh long nhong đành nẳng xã Na Bó, HTX nhăng cạt kiên cắp cài 100 chua hươn nẳng pưng huyện Thuận Châu, Sông Mã púk 100 ha thanh long.
 • Puồng kìn đơi dú máư nẳng pưng bản phổng xùng

  Puồng kìn đơi dú máư nẳng pưng bản phổng xùng

  Mua thu tảu póng, nẳng phổng pu sùng Sơn La cọ hền mók kiểu mười hăm. Nẳng chu nao pu hư va té hùa bản họt lả bản cọ hền bók cai chú bók khày chạu. Tựng thằn na căn hon cọ hền cò khảu xúc lường nhại khảu mua kiếu nhăm. Pưng bản phổng pu xùng nhương mự nhương chum yền xưa.
 • Chi áo họt 1.990 côn đảy nhại chiên nghê cánh tạ vịa dệt

  Chi áo họt 1.990 côn đảy nhại chiên nghê cánh tạ vịa dệt

  Cuồng bườn 10, pưng nả vịa tiện tô, uồn chị dệt vịa cuồng tỉnh xứp tàm đảy chấp năm lang đì cắp lài luông sương: tiện tô cắp bón nẳng Trung tâm Dịch vụ xáo hà vịa dệt, thồng cài pưng pàng họp, cài mạng xã hội...
 • Cạt kiên, choi dừa mả pe dệt dượn cạ khài

  Cạt kiên, choi dừa mả pe dệt dượn cạ khài

  Pếnh khày lang đì “Đàng hươn chung” khòng pưng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cọ tủm pua cạt kiên choi dừa hội viên mả pe dệt dượn cạt kiên cắp chấp năm nhại chiên số, piến máư vịa dệt, nho xùng luông chanh chinh, tủm pua mả pe dệt dượn, cạ khài cựt đảy lang đì.  
 • Xem thêm