• Dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa hảư say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần

  Dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa hảư say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần

  Mự 16/11, nẳng xã Chiêng Ần, huyện Mường La, LĐLĐ tỉnh Sơn La cánh LĐLĐ thanh phố Đà Nẵng cọ dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa khòng say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần, xã Chiêng Ần, huyện Mương La.
 • Mả pe tảnh liệng mẳn nà

  Mả pe tảnh liệng mẳn nà

  Pếnh khày luông hanh, khù ngai đì khòng địa phương, xã Tường Thượng, huyện Phù Yền cọ chiên páo, niếu chưa po hay me na mả pe tảnh liệng toi luông cạ khài, nho sùng hịp thù.
 • Quỳnh Nhai mi 31 trương cựt đảy luông pùn hươn mương

  Quỳnh Nhai mi 31 trương cựt đảy luông pùn hươn mương

  Nẳng cuồng cá phổng huyện Quỳnh Nhai mi 38 trương ép, hôm mi: 14 trương mầm non, 20 trương tiểu học cánh THCS, 4 trương THPT.
 • Nhôm xỏng laptop hảư say xòn pọ lài dạ cha

  Nhôm xỏng laptop hảư say xòn pọ lài dạ cha

  Mự 9/11, Danisa Việt Nam cạt kiên cắp Báo Tiền Phong cánh Tỉnh đoàn Sơn La nhôm xỏng chương khòng haử pưng say xòn hươn dảo pọ lài dạ cha nẳng huyện Phù Yên.
 • Chự mẳn 168 bón dệt sanh cặm phong khả cảu mau hùa cuồng chua hươn

  Chự mẳn 168 bón dệt sanh cặm phong khả cảu mau hùa cuồng chua hươn

  Nẳng cuồng tỉnh đang chự mẳn 168 bón dệt sanh cặm phong khả cảu mau hùa cuồng chua hươn; 290 câu lạc bộ chua hươn mả pe mẳn nà; 487 nhóm cặm phong khả cảu mau hùa cuồng chua hươn; 989 bón tin chưa nẳng bản khuống cánh 163 số điện thoại sẳn nẳng cờ sở.
 • Mai Sơn chự mẳn vịa tổm khảu hảư học sình kìn nẳng 40 trương ép.

  Mai Sơn chự mẳn vịa tổm khảu hảư học sình kìn nẳng 40 trương ép.

  Pì ép 2023 – 2024, huyện Mai Sơn mi 40 trương ép tổm khảu hảư 17.484 học sình kìn nẳng trương.
 • Púc chuân dệt văn pưng đồ án pằn phổng cuồng tỉnh

  Púc chuân dệt văn pưng đồ án pằn phổng cuồng tỉnh

  Té hùa pì họt khạy, pưng ngành nuống pan cọ xỏn hôm lăm le, dệt lẹo vịa pằn phổng nẳng cuồng tỉnh toi quam cóp hôm khòng pưng bộ, ngành, địa phương, tinh khửn hội đông xét danh pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021-2030, hựt họt pì 2050 toi luông tắt pùn.
 • Chu xồ xảm chiên páo luông pùn mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm

  Chu xồ xảm chiên páo luông pùn mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm

  Mự 8/11, nẳng tỉnh Sơn La, Liên hiệp pưng Hội Khoa học cánh kỹ thuật Việt Nam cọ cạt kiên cắp Hội cò mạy chằn Việt Nam, Liên hiệp pưng Hội Khoa học cánh kỹ thuật tỉnh, cọ khày chu xồ xảm chiên páo luông pùn ma mả pe pưng cò mạy dệt chăn cánh dệt hôm mi hịp thu xùng.  
 • Tập tư cặm phong phảy mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn xã Ca Nang

  Tập tư cặm phong phảy mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn xã Ca Nang

  Mự 7/11, Bàn uồn pa tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn huyện Quỳnh Nhai cọ khày chu tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn xã Ca Nang pì 2023.
 • “Chương trình cạt kiên hặc sường”

  “Chương trình cạt kiên hặc sường”

  Mự 4/11, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, phổng Bưởng Bắc 2, cọ cạt kiên cắp Huyện đoàn Mộc Châu, Đôn đèn mương Chiềng Sơn khày ók chương trình “cạt kiên hặc sường” nẳng điểm trương tiểu học bản Pha Luông cánh bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.
 • Mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào ma dàm huyện Yên Châu

  Mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào ma dàm huyện Yên Châu

  Mự 4 căm bườn 11, mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào cọ ma dàm bón chiên lang cách mạng Việt Nam - Lào, nẳng bản Lao Khô I, xã Phiềng Quai, huyện Yên Châu.
 • Cạt kiên xáo hà lài vịa dệt hảư côn dệt vịa

  Cạt kiên xáo hà lài vịa dệt hảư côn dệt vịa

  Pưng pì cài ma, Trung tâm choi xáo hà vịa dệt khòng tỉnh sư ók Sở Lao động, Thương binh cánh Xã hội cọ choi xáo hà đảy vịa dệt hảư lài po me nẳng phổng bản na, lỏ bón pâng mặng khòng pưng đơn vị, doanh nghiệp mi lang áo xáo hà côn dệt vịa nẳng cuồng cánh nọk tỉnh.
 • 99 say xòn cựt đảy chư xiềng say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh

  99 say xòn cựt đảy chư xiềng say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh

  Mự 3/11, Sở Giáo dục cánh Đào tạo cọ khày lễ đốp muộn Hội thi say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11, pì ép 2023 - 2024.
 • Nho sùng luông hụ xiêng ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạu đìn hảư cán bộ quản lý hươn mương huyện Mộc Châu cánh huyện Vân Hồ

  Nho sùng luông hụ xiêng ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạu đìn hảư cán bộ quản lý hươn mương huyện Mộc Châu cánh huyện Vân Hồ

  Mự 2/11, Sở Tài nguyên cánh Môi trường Sơn La cọ khày pàng họp chiên páo nho sùng luông hụ xiêng ma piến thái báu ngau khòng phạ đìn hảư 100 đại biểu lỏ uồn pa, cán bộ tàng nả pưng phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, phòng Tài nguyên cánh Môi trường; tàng nả uồn pa UBND pưng xã, cán bộ công chức địa chính môi trương cấp xã khòng 2 huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.
 • Chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống

  Chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống

  Mự 2/11, Hội Phụ nhinh huyện Bắc Yên cọ khày Pàng họp tập tư chị bók chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống hảư cán bộ xã cánh chiên páo  viên nẳng pưng tổ chiên páo nẳng bản khuống.
 • Chấp năm đì nả vịa lăm đù pặc hanh haử dần mương

  Chấp năm đì nả vịa lăm đù pặc hanh haử dần mương

  Cuồng bườn 10, pưng cơ sở y tế nẳng cuồng tỉnh cọ chấp năm lang đì nả vịa khám, dàu dà, cấp cứu, tọp hôm nho sùng lang đì chuông hong, xứp tàm chấp năm pưng luông tắt pùn maứ ma khám, dà bệnh bảo hiểm y tế.
 • Àu khảu sủ cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa

  Àu khảu sủ cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa

  Lằng chi áo họt 7 bườn tẳng tánh, cau khảm cài me nặm Nhạn, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên cọ đảy dệt lẹo cánh àu khảu xủ. Cau đảy dệt bê tông cánh đếch, cái té tang diên xã khảm cài me nặm Nhạn khảu họt càng òng xã Tạ Khoa.
 • Pọ nả, sừng nhọng côn mi luông tin chưa pộn dỏn huyện Phù Yên pì 2023

  Pọ nả, sừng nhọng côn mi luông tin chưa pộn dỏn huyện Phù Yên pì 2023

  Mự 30/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên cọ khày pàng họp pọ nả, sừng nhọng côn mi luông tin chưa pộn dỏn pì 2023.
 • Pàng hội “Nẳng hươn quê phùa mia A Phủ” pì 2023 chi khày ók cuồng 2 mự 3 cánh 4/11

  Pàng hội “Nẳng hươn quê phùa mia A Phủ” pì 2023 chi khày ók cuồng 2 mự 3 cánh 4/11

  Pàng hội đảy khày ók hôm mi ngon lễ cánh ngon hội. Ngon lễ dọn ờn đảy khày ók nẳng tang khửn mưa thẳm phùa mia A Phủ. Ngon hội hôm mi pưng nả vịa xương xe khen, tọt pao, bén nả, tó tếch, lạk pài, tằm khảu pảnh lék, dệt chương kìn. Nọ nặn ók, nhăng pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần khòng pưng xã phổng xùng cánh vẻ hún ảnh phùa mia A Phủ.
 • Mưa dàm phổng bản na máư ven sanh

  Mưa dàm phổng bản na máư ven sanh

  Mưa dàm thôn 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, khảu mốc ma chàư sum khỏi lỏ hún ảnh pưng đàng hươn khặn chăn mẳn kén; xók pày tang ma đảy thók bê tông mẳn đì, lài bón khài chương khòng chuông hong dần mương. Dân mương cuồng thôn phàư cọ muôn hòm, hung nả ma tà pưa té phổng bản na nhăng pọ lài dạ cha khạy nị cọ cựt đảy bản na máư, bản na máư ven sanh cốc khọe khòng huyện Thuận Châu.
 • Xem thêm