• Ók quân há phong thanh niên muôn chàư dệt vịa mua he pì 2024

  Ók quân há phong thanh niên muôn chàư dệt vịa mua he pì 2024

  Mự 24/5, nẳng xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, Ban Thanh niên Công an dần mương xư ók Cục công tác đảng, công tác chính trị Bộ công an, Tỉnh đoàn Sơn La cạt kiên cắp Công an tỉnh Sơn La, huyện Bắc Yên ók quân há phong thanh niên muôn chàư dệt vịa mua he pì 2024.
 • Quản lý, xủ đảy lang đì ngơn pảy chự cánh mả pe pá

  Quản lý, xủ đảy lang đì ngơn pảy chự cánh mả pe pá

  Lằng chi áo họt 15 pì chiên páo chấp năm chính sách khừn ngơn pảy chự cánh mả pe pá nẳng cuồng tỉnh, cọ hôm phân quàn trọng nho sùng lang đì nả vịa pảy chự cánh mả pe pá; lang đì pá, luông hổm pốc pá, tạk vịa dệt mẳn nà hảư dần mương té nghê pảy chự cánh mả pe pá.
 • Tiện tô, ma vịa bók sòn nghê haử học sinh THPT  chựa nọi côn Bắc Yên

  Tiện tô, ma vịa bók sòn nghê haử học sinh THPT  chựa nọi côn Bắc Yên

  Mự 22/5, Tỉnh đoàn Sơn La cạt kiên cắp Huyện đoàn Bắc Yên khày ók Mự hội tiện tô, ma vịa  bók sòn nghê haử  cài 300 học sinh THPT chựa nọi côn nẳng Trung tâm Bók sòn lâng huyện Bắc Yên.
 • Púc chuân Bườn dệt vịa pưa làn nọi pì 2024

  Púc chuân Bườn dệt vịa pưa làn nọi pì 2024

  Mự 22/5, nẳng huyện Quỳnh Nhai, UBND tỉnh Sơn La cọ khày Lễ púc chuân Bườn dệt vịa pưa làn nọi pì 2024 cắp luông pùn “Nả vịa dệt tẹ, nhọng nho luông hanh hảư làn nọi”.
 • Chiên páo nhẳn pào tiêng àn phổng công trình hươn máy thủy điện Sơn La

  Chiên páo nhẳn pào tiêng àn phổng công trình hươn máy thủy điện Sơn La

  Mự 22/5, nẳng hươn văn hóa bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mương la, Công ty Thủy điện Sơn La cọ khày ók chương trình chiên páo nhẳn pào tiêng àn phổng công trình hươn máy thủy điện Sơn La cánh xủ điện tiêng àn, phảy dòm pì 2024.
 • Nhôm xỏng 1.000 bía ảnh panorama " Sôn pẹ Mường Thành Phủ "

  Nhôm xỏng 1.000 bía ảnh panorama " Sôn pẹ Mường Thành Phủ "

  Cuồng 2 mự  (20 cánh 21/5), Văn phòng tàng nả Báo Dần mương nẳng Sơn La cọ nhôm xỏng côn đôn le báo bía ảnh panorama " Chiến dịch Điện Biên Phủ " đảy Báo Dần mương ìn ók, số báo vạy chôm mâng sôn pẹ chiên lang Điện Biên Phủ.
 • Nho sùng luông hanh quản lý hươn mương ma pá cánh đìn pá

  Nho sùng luông hanh quản lý hươn mương ma pá cánh đìn pá

  Mự 21/5/1974, chủm mú Kiểm Lâm Sơn La đảy tẳng tánh, khảm cài 50 pì tẳng tánh cánh mả pe, đảy luông uồn pa khòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na, chủm mú Kiểm lâm Sơn La lơng cạt xàn, nho sùng hùa chàư trách nhiệm, chấp năm khong mương cánh chấp năm đì nả vịa đảy giào.
 • Pàng xồ xảm "Quam pák, lang mon khòng làn nọi" pì 2024

  Pàng xồ xảm "Quam pák, lang mon khòng làn nọi" pì 2024

  Mự 20/5, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La cọ khày pàng xồ xảm "Quam pák, lang mon khòng làn nọi pì" pì 2024. Chôm hặp pàng xồ xảm mi 220 đội viên pộn dỏn, tàng nả cài 26.000 đội viên cuồng tỉnh.
 • Dệt lẹo cánh àu khảu sủ công trình câu pày ma "Pưa pưng nọng quý panh"

  Dệt lẹo cánh àu khảu sủ công trình câu pày ma "Pưa pưng nọng quý panh"

  Mự 20/5, Huyện đoàn Phù Yên, Câu lạc bộ "Cỏ ba lá" Phù Yên cạt kiên cắp Câu lạc bộ "Thiện Thanh Tâm" Hà Nội, khày ók Lễ dệt lẹo cánh giào công trình câu pày ma "Thiện Thanh Tâm số 01" haử bản Dinh, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.
 • Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Phù Yên pì 2024

  Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Phù Yên pì 2024

  Mự 17/5, UBND huyện Phù Yên cọ khày ók hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt pì 2024.Chôm hặp mự hội mi uồn pa Sở Lao động – Thương binh cánh Xã hội, tàng nả 24 doanh nghiệp, bón sáo hà côn pày dệt vịa, cơ sở tập tư cuồng cánh nọ tỉnh, pọm cài 2.000 côn dệt vịa, đoàn viên thanh niên, học sình pưng trương THPT, THCS nẳng cuồng huyện.
 • Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Yên Châu tưa thứ 3, pì 2024

  Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Yên Châu tưa thứ 3, pì 2024

  Mự 14/5, nẳng xã Phiêng Quai, UBND huyện Yên Châu cọ khày ók hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt tưa thứ 3, pì 2024. 
 • Tập tư cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn

  Tập tư cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn

  Mự 14/5, nẳng thanh phố Sơn La, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cọ khày chu tập tư cặm phong phồn nong cánh cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn pì 2024.
 • Mường La khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn

  Mường La khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn

  Mự 12/5, UBND huyện Mường La cọ khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn “Tổ cạt hôm lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” pì 2024. 
 • Tủm pua vịa châng piêng nhinh trai cạt kiên cắp mả pe dệt dượn, qua ỉn

  Tủm pua vịa châng piêng nhinh trai cạt kiên cắp mả pe dệt dượn, qua ỉn

  10/5, UBND tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Đại sứ quán Australia nẳng Việt Nam khày lễ púc chuân Dự án nhẳn pào châng piêng nhinh trai cài vịa nho sùng lang đì vịa dệt dượn hay na cánh mả pe qua ỉn nẳng Sơn La  (Dự án GREAT 2 Sơn La).
 • Chương trình Chợ choi dừa nẳng xã Chiềng On

  Chương trình Chợ choi dừa nẳng xã Chiềng On

  Mự 7/5, nẳng xã Chiềng On, huyện Yên Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ngân hàng Đầu tư cánh Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La khày ók Chương trình Chợ choi dừa cắp luông pùn “Pưng vịa dệt đì – Bít bánh nghịa hặc”. 
 • Yên Châu: Cặm tó cắp phạ đét họn, lạnh lau  hảnh kháư

  Yên Châu: Cặm tó cắp phạ đét họn, lạnh lau  hảnh kháư

  Cuồng pưng mự chằm nị, huyện Yên Châu lỏ nưng cuồng pưng địa phương biền mài nhiệt độ họn xùng xưa, cắp nhiệt độ pằn pâng pày cài 40 độ C.
 • 2 pì diên, Sơn La cựt đảy Huy chương Căm nẳng Liên hoan Ảnh chăn nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc

  2 pì diên, Sơn La cựt đảy Huy chương Căm nẳng Liên hoan Ảnh chăn nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc

  Mự 27/4, Hội Nghệ sĩ đắn ảnh Việt Nam cọ cạt kiên cắp Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Điện Biên khày pàng Liên hoan ảnh chăn nẳng phổng đìn pu Bưởng Bắc tưa thứ 23, pì 2024. 
 • Họn khâng lăm le nả vịa dệt nhẳn pào tiêng àn chơ dệt vịa

  Họn khâng lăm le nả vịa dệt nhẳn pào tiêng àn chơ dệt vịa

  Mự 26/4, nẳng Công ty hôm ngơn cốc xi măng Mai Sơn, Sở Công Thương Sơn La cánh Công đoàn ngành Công Thương khày ók Lễ púc chuân Bườn dệt vịa ma tiêng àn chơ dệt vịa cánh Bườn công nhân pì 2024.
 • Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang

  Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang

  Cuồng pàng sôn chinh cặm tó cắp xấc Tày, lưn sưa lỏ chiến dịch Mương Thành Phủ pì 1954, Pu Lũng Lô lỏ nưng cuồng pưng xểm tang cốc kén vậy quân cánh dân hau khồn chiên mả ống cánh căm kìn chuông hong hảư nả trận. Vạy xểm tang lâng đảy lông khày, cựt tóp đảy lang áo nả vịa, pưng đơn vị công binh, dân công cọ tọp hôm pặc hanh vên cưn khày tang cánh pảy chự xểm tang, hôm phân dệt pền lang sôn pẹ “Sa năn 4 chánh phạ, 5 môn đìn”.
 • Phù Yên dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé dan pì 2021 – 2025

  Phù Yên dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé dan pì 2021 – 2025

  Mự 23/4, huyện Phù Yên cọ khày ók pàng họp tống páo dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé pì 2021 – 2025, toi Quyết định số 337/QĐ-UBND mự 02/03/2021 khòng UBND tỉnh Sơn La. 
 • Xem thêm