• Tánh tăm lau pàng hội Xền Lảu Nó

  Tánh tăm lau pàng hội Xền Lảu Nó

  Mự 20/3, nẳng xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Bảo tàng tỉnh Sơn La cọ tánh tăm lau pàng hội Xền Lảu Nó.
 • 1.202 thí sình THPT cánh 811 thí sình THCS cựt đảy giải nẳng ky thì lựa học sình giỏi cấp tỉnh

  1.202 thí sình THPT cánh 811 thí sình THCS cựt đảy giải nẳng ky thì lựa học sình giỏi cấp tỉnh

  Mự 19/3, Sở Giáo dục cánh Đào tạo cọ tống páo lang đì ky thì lựa học sinh giỏi cấp THCS cánh THPT pì ép 2023-2024.
 • Bók ban, dệt dỏn mốc ma chaừ haử pưng côn chang bắc bòn. 

  Bók ban, dệt dỏn mốc ma chaừ haử pưng côn chang bắc bòn. 

  Khuốp pì ma họt bườn xam, nẳng phổng đìn pu Tây Bắc bók bàn khày hưa pun đón khào pày tua chu nao pu.Ị cọ men khù dệt dỏn mốc ma chaừ haử lài pi nọng phủ chang bắc bòn nẳng hươn quê Sơn La chang bắc bòn tẻm pền pưng bai khắp, quam tô muôn, quam khống khái vẻ pưng hún, bía ảnh chăn ngam mi lài ý nghịa…Mọi bai bắc pọm hôm phân cáo ảng luông khặn chăn piến maứ chu dương khòng bản na hươn quê, hương cáo mơi khék qua ỉn táng phường táng mương ma họt phố phương Sơn La vạy bâng le luông xút ty chăn ngam tàng bók bàn.  
 • Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Dỏn tiếng căm kìn chẹp khòng chu chựa côn huyện Vân Hồ

  Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Dỏn tiếng căm kìn chẹp khòng chu chựa côn huyện Vân Hồ

  Sứp diên pưng vịa dệt nẳng pàng hội bón ban huyện Vân Hồ pì 2024, mự 17/3, nẳng khuống khòng hươn dệt vịa xã Chiềng Khoa cọ khày ók ngon thi “Tổm căm kìn, xỏm tánh pan khảu chăn”.
 • Pàng hội bók bàn huyện Vân Hồ 2024: Pộn dỏn pưng hỏng pải cáo ảng nen chăn văn hóa chựa nọi côn

  Pàng hội bók bàn huyện Vân Hồ 2024: Pộn dỏn pưng hỏng pải cáo ảng nen chăn văn hóa chựa nọi côn

  Hỏng pải cáo ảng nen chăn văn hóa chu chựa côn lỏ nả vịa đày khày ók nẳng pàng hội Bók bàn huyện Vân Hồ pì 2024, khày ók té mự 15 họt 17/3, nẳng càng òng xã Chiêng Khoa, huyện Vân Hồ.
 • Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Phọn nương ngon thi “Côn chăn bók ban”

  Pàng hội bók ban huyện Vân Hồ pì 2024: Phọn nương ngon thi “Côn chăn bók ban”

  Sứp pưng vịa dệt cuồng Pàng hội Bók ban huyện Vân Hồ pì 2024, tênh cưn mự 16/3, nẳng xã Chiềng Khoa, cọ khày ók ngon thi lả xút chu thi “Côn chăn bók ban”.
 • Hôm hanh tẳng tánh bản na máư

  Hôm hanh tẳng tánh bản na máư

  Chấp năm đề án “Tẳng tánh bản na máư huyện Sông Mã, dan pì 2020 – 2025”, họt khạy cốc ngươn xính khòng nẳng cuồng huyện cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh mẳn đì; puồng kìn đơi dú khòng dần mương nhương mự nhương đảy nho sùng.  
 • Tiện tô choi xáo hà vịa dệt hảư chi áo họt 1.400 vặt côn

  Tiện tô choi xáo hà vịa dệt hảư chi áo họt 1.400 vặt côn

  Cuồng bườn 2, Trung tâm Dịch vụ vịa dệt tỉnh Sơn La cọ chấp năm đì pưng vịa dệt choi dừa ma tang chính sách vịa dệt, bảo hiểm báu mi vịa dệt; tánh ók 284 quyết định ma chính sách bảo hiểm báu mi vịa dệt, cuồng nặn mi 269 quyết định hưởng ngơn choi dừa báu mi vịa dệt.
 • Mự hội bók mák công huyện Mương La pì 2024: Pua nua pưng ngon ỉn muôn văn hoá, khắp xe, thể thao

  Mự hội bók mák công huyện Mương La pì 2024: Pua nua pưng ngon ỉn muôn văn hoá, khắp xe, thể thao

  Dú cuồng pưng nả vịa khòng mự hội bók mák công huyện Mương La pì 2024, cọ khày ók lài nả vịa văn hoá, ỉn muôn khắp xe, thể thao nẳng khuống ỉn bản Nặm Nghẹp cánh bản Mương Chiến, xã Ngọc Chiến, niếu chưa lài thản lấn dần mương cánh khék táng phương ma chôm hặp.
 • Nhinh chựa côn Tay Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ sĩ ưu tú

  Nhinh chựa côn Tay Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ sĩ ưu tú

  Tứn chạu mự 6/3/2024, lỏ mự xút ti muôn hòm chằm chứ báu lưm cuồng dan dệt nghệ sĩ xe khòng ý Hà Thị Lĩnh, Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La, chơ cựt đảy chư xiềng Nghệ sĩ ưu tú nẳng Lễ nhôm xỏng chư xiềng Nghệ sĩ dân mương, Nghệ sĩ ưu tú tưa thứ X, pì 2023, nẳng Hươn khắp nhaứ Hà Nội. Chu nị, nẳng tỉnh Sơn La chắng mi to côn điều ý đảy nhẳn chư xiềng nghệ sĩ ưu tú.
 • Nhinh chựa côn Tay Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ sĩ ưu tú

  Nhinh chựa côn Tay Sơn La đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ sĩ ưu tú

  Tứn chạu mự 6/3/2024, lỏ mự xút ti muôn hòm chằm chứ báu lưm cuồng dan dệt nghệ sĩ xe khòng ý Hà Thị Lĩnh, Hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La, chơ cựt đảy chư xiềng Nghệ sĩ ưu tú nẳng Lễ nhôm xỏng chư xiềng Nghệ sĩ dân mương, Nghệ sĩ ưu tú tưa thứ X, pì 2023, nẳng Hươn khắp nhaứ Hà Nội. Chu nị, nẳng tỉnh Sơn La chắng mi to côn điều ý đảy nhẳn chư xiềng nghệ sĩ ưu tú.
 • Tỉnh Sơn La mi 16 khòng khun vằn hóa hươn mương

  Tỉnh Sơn La mi 16 khòng khun vằn hóa hươn mương

  Họt khạy, tỉnh Sơn La mi 16 khòng khun vằn hóa đảy Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn biền mài lỏ khòng khun vằn hóa hươn mương, hôm mi: Xe vong khòng chựa côn Tay, xồn xiếu lai vằn nẳng xỉn xửa nựa nung khòng chựa côn Mông, chựa côn Dạo, ken chựa côn Mông, mo Mương, sừ Tay cánh pưng pàng hội ngươn lang, hịt khong tòng chặn khòng chu chựa côn đàng kìn dú nẳng cuồng phổng tỉnh Sơn La.
 • Cài 2.100 thí sinh chôm hặp Kỳ thi lựa học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

  Cài 2.100 thí sinh chôm hặp Kỳ thi lựa học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

  Mự 25/2, nẳng Trường THPT Chuyên Sơn La cánh Trường THPT Chiềng Sinh, Sở Giáo dục cánh Đào tạo Sơn La cọ khày Kỳ thi lựa học sinh giỏi THPT cấp tỉnh pì ép 2023-2024.
 • Khày ók Tuận Văn hóa, Thể thao cánh quan ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024

  Khày ók Tuận Văn hóa, Thể thao cánh quan ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024

  Tênh cưn 17/2, nẳng phiềng Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Quỳnh Nhai cọ khày pàng Tuận Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024 tó luông é vạu “Nen chăn vằn hoá huyện Quỳnh Nhai”.
 • Mua chiềng cuồng văn hóa, phủ côn Sơn La

  Mua chiềng cuồng văn hóa, phủ côn Sơn La

  Mỏi nham chiềng tảu, nẳng chu phổng ke na khà bản khòng tỉnh Sơn La po me chu chựa côn cọ muôn mâng nhại khảu pàng hội, bón đàư cọ pua nua xiềng cống, xiềng cọng, xiềng ken khék hà bạn báu cọ xiềng khắp “inh lả ơi”. Pưng nen chăn ngươn lang té pàng chạu cọ đảy tánh tăm lau mỏi nham chiềng tảu póng, sặm dệt hảư phổng bản na Sơn La nhương tứm khặn chăn sưa.
 • Chuông hong đì lang áo đôn sừ, mả pe vằn hóa đôn sừ

  Chuông hong đì lang áo đôn sừ, mả pe vằn hóa đôn sừ

  Pì 2023, Thư viện tỉnh cọ xự khảu ma cài 16.000 pặp sừ maứ, tứm ten haử thư viện, sọ sáo 665 pặp sừ cáu, chuông hong cài 583.000 vặt côn ma cá thư viện đôn sừ, sáo hụ lài luông.
 • Phọn nương pưng vịa dệt tỏn Chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông nẳng Bắc Yên

  Phọn nương pưng vịa dệt tỏn Chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông nẳng Bắc Yên

  Chiềng chiên lang khòng po me chựa côn Mông đảy khày ók té mự căm nưng bườn 12 tay. Cuồng pưng mự nị, po me chựa côn Mông khòng huyện pu xùng Bắc Yên cọ đang tỏn chiềng chiên lang muôn hòm, cắp lài luông ỉn muôn đảy khày ók. Xã Hang Chú cánh Mường Khoa cọ khày ók mự hội văn hóa chựa côn Mông pì 2024; pưng bản nẳng xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hồng Ngài, Háng Đồng cọ khày ók ỉn muôn khắp xe; ỉn bóng chiên mư, bóng tọt đìn; thì bén nả, thi ỉn tu lu, ỉn pao, tằm khảu pảnh lék.
 • 75,9% số chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá

  75,9% số chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá

  Pì 2023, há phong “Chu chựa côn cạt xàn tẳng tánh đơi kìn dú vằn hoá” xứp tàm đảy chiên páo quảng tua.
 • Pếnh khày luông hanh côn đảy tin chưa cuồng bản khuống

  Pếnh khày luông hanh côn đảy tin chưa cuồng bản khuống

  Khay nị, huyện Thuận Châu mi 350 côn đảy tin chưa lỏ po me chựa nọi côn. Pưng pì cài ma, côn đảy dân mương tin chưa cọ mi lài cóp hôm cuồng nả vịa chiên páo, niếu chưa dần mương chấp năm đì pưng luông tang khòng Đảng, chính sách pháp luật khòng hươn mương, pưng há phong khánh thì mả pe dệt dượn, tẳng tánh bản na máư.
 • Chương trình “Mua xuần đèn mương ún chaừ dần bản” pì 2024

  Chương trình “Mua xuần đèn mương ún chaừ dần bản” pì 2024

  Mưa chọm cài ma, huyện Sốp Cộp, Đồn đèn mương Nậm Lạnh, Bộ đội đèn mương Sơn La uồn pa cạt kiên cắp UBND xã Mường Và pọm cắp pưng đờn vị há muôn chaừ dệt nả vịa đì nẳng Hà Nội, cọ khày ók Chương trình “Mua xuần đèn mương ún chaừ dần bản, mâng bản mương piến maứ, mâng Đảng, mâng mua xuần cáp xì pì 2024”,  nẳng điểm trương Hin Cáp, Trường PTDT bán trú, TH-THCS Nà Khoang, xã Mường Và.
 • Xem thêm